Лекари

Резюме

Доц. д-р Румен Асенов Филипов завършва висшето си образование в МА-София през 1980 г. Придобива специалност "Хирургия" през 1987 г., специалност "Военна хирургия" през 1989 г., специалност "Гръдна хирургия" през 1996 г., удостоверение по "Миниинвазивна видеоторакоскопска и медиастиноскопска хирургия" през 2007 г.

Преминал курс на обучение по ехография - първо ниво и за работа с високоенергийни източници.

През 2007 г. защитава Дисертационен труд на тема "Торакоскопски операции при неонкологични заболявания" и придобива образователна и научна степен "Доктор".

Специализирал е в Мюнхен, Кобленц, Улм, Берлин, Виена, Москва. 

Специализации
Контакти