УПРАВИТЕЛ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР

Д-р Вълкова завършва Медицина през 1997 година. През 2010 година придобива специалност по Спешна медицина.

Д-р Вълкова е част от „Уни Хоспитал“ от старта на Болницата.

Д-р Вълкова е работила:

  • в ЦСМП София като лекар;
  • в Спешно отделение на УМБАЛ „Св. Анна“ като лекар и зам.-началник;
  • в РЗОК-София област като лекар контрольор;
  • като директор на дирекция „Медицински дейности“ в РЗИ-София област.

Д-р Вълкова е магистър по „Здравен мениджмънт“ и е завършила обучения и курсове по „Здравен мениджмънт“, „Проект – разработване и управление на проекти в здравеопазването“, „Лидерство за добро управление“, „Последни промени в нормативната уредба, регулираща системата на здравеопазването“, „Психологична медицина в общата практика“ към СЗО, Школа по превантивна кардиология към българска лига по хипертония, български липиден комитет и катедра по пропедевтика на вътрешните болести към Медицинския университет – София, „Лечебни растения в превенцията на хроничните неинфекциозни болести“, „Психо-социално консултиране на деца и юноши“.

Д-р Вълкова е лектор по „Първа долекарска помощ“ към Българския червен кръст.