ГРАФИК ЛЕКАРИ

Контакти*: Регистратура-Медицински център: 0357/88 581, ул. „Г. Бенковски“ № 100;

e-mail: medcenter.panagyurishte@unihospitalbg.bg

Приемен кабинет в Пазарджик, ул. „Трапезица“ 7 („Бялата къща“) – 0876 946 052

*За записване на преглед при специалисти към МЦ има възможност за записване на час през Платформата Superdoc.bg

 

  1. График на лекаря(ите) – специалист(и), работещ(и) в лечебното заведение:

1.1 Д-р Тодор Дончев Бургуджиев – пакет „Анестезиология и интензивно лечение

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 16,00-18,00 16,00-18,00 16,00-18,00 16,00-18,00
Домашни прегледи 16,00-18.00
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.2 Д-р Илмен Лазаров Василев-пакет„Педиатрия“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 08.00-12,30 08,00-12,00
Домашни прегледи 12.30-13,00
ЛКК** 07,00-08.00

18,00-19,00

Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания*** 12,00-12,30
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“ 12,30-13,00
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.3 Д-р Александър Йозефов Новоместски -пакет„Педиатрия“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 07,00-12,30ч 07,00-12,00ч
Домашни прегледи 12,30-13,00ч
ЛКК** 07,00-08.00

18,00-19,00

Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания*** 12,00-12,30ч
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“ 12,30-13,00ч
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.4 Д-р Христо Атанасов Христов-пакет “  Гастроентерология “

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 07,00-08,00ч

17,00-18,00ч

17,00-19,00ч 07,00-08,00ч

17,00-18,00ч

17,00-19,00ч 07,00-08,00ч
Домашни прегледи 17,00-17,30ч
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания*** 17,30-18,00ч
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.5 Д-р Цветко Йорданов Цветков-пакет“Гастроентерология“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 18,00-20,00ч 07,00-08,00ч

19,00-20,00ч

18,00-20,00ч 07,00-08,00ч

19,00-20,00ч

18,00-20,00ч 08,00-13,00ч
Домашни прегледи 20,00-20,30
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания*** 20,00-20,30
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.6.Д-р Лена Савова Хрисова-Заекова-пакет“ Нефрология“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 07.00-08.00

18,00-19,00

07.00-08.00

18,00-19,00

07.00-08.00

16,30-19,30

07,00-08,00

18,00-19,00

07.00-08.00

16,30-19,30

Домашни прегледи 19,30-20.00
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1,7 Д-р Христо Петров Чалъков-пакет“Ендокринология и болести на обмяната“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 07.00-08.00

16,00-19,30

07.00-08.00

16,00-19,30

07.00-08.00

16,00-19,00

09.00-14.00
Домашни прегледи 19,30-20,00
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания*** 19,30-20,00
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

3.8 Д-р Мария Лукова Зяпкова-Димитрова-пакет „ Нервни болести“-

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 09,00-12,00ч 07,00-08,00

16,00-17,00

07,00-08,00

16,00-17,00

07,00-08,00

16,00-17,00

07,00-08,00

16,00-17,00

Домашни прегледи 17,00-17,30
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“  

 

 

3.9.Д-р Спаска Лазарова Кръстева- пакет „ Нервни болести“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 08,00-14,00 08,00-14,30
Домашни прегледи 14,00-14,30
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.10 Доц.Д-р Ирена Василева Велчева- пакет „ Нервни болести“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 17.00-18.00

19.00-20.00

17.00-18.00

19.00-20.00

17.00-18.00

19.00-20.00

08,00-11,30
Домашни прегледи 11,30-12,00ч
ЛКК** 07,00-08.00

18,00-19,00

07,00-08.00

18,00-19,00

07,00-08.00

18,00-19,00

07,00-08.00

18,00-19,00

07,00-08.00

18,00-19,00

Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.11 Д-р Олена Калмус- пакет „ Нервни болести“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 08,00-15,00ч 08,00-15,30ч
Домашни прегледи 15,00-15,30ч
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.12 Д-р Лина Райкова Мутева-Куртева-пакет“Физикална и рехабилитационна медицина“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 16,30-20,00 14,30-17,30 16,30-20,00 08.00-10.00
Домашни прегледи 17,30-18,30
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.13 Д-р Ивайло Атанасов Соколов-пакет“Ревматология“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 14,30-20,00ч 14,30-18,30ч
Домашни прегледи 20,00-20,30ч
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.14 Доц.Д-р Андриан Орлинов Тонев д.м-пакет“Съдова Хирургия“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 07.00-08.00ч

16,30-20.00ч

07.00-08.00ч

16,30-20.30ч

07.00-08.00ч

16,30-20.30ч

07.00-08.00ч

16,30-20.30ч

Домашни прегледи 20,00-20,30ч
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“  

 

1.15 Проф.Д-р Ненчо Петров Смилов-пакет“Урология“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 16,30-19,30ч 16,30-19,30ч 16,30-19,30ч 16,30-20,00ч
Домашни прегледи 19,30-20,00ч 19,30-20,00ч
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания*** 19,30-20,00ч
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.16 Д-р Стоимен Павлов Церовски-пакет“Хирургия“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 07.00-08.00ч

17,00-18,00

07.00-08.00ч

17,00-19,00

07,00-08,00

15,30-17,00

08,00-10,00
Домашни прегледи 18,00-18,30
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания*** 19,00-19,30
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.17 Д-р Юрий Златев Стоянов- пакет“Хирургия“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 17,00-18,00 17,00-18,00
Домашни прегледи 17,00-18,00
ЛКК** 07,00-08.00

18,00-19,00

07,00-08.00

18,00-19,00

07,00-08.00

18,00-19,00

07,00-08.00

18,00-19,00

Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания*** 17,00-18,00
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.18.Д-р Валери Стоянов Божинов- пакет“Хирургия“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 16,00-18,00 16,00-17,00  

07,00-08,00

16,00-19,00

17,00-18,30
Домашни прегледи 18,30-19.00
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания*** 19,30-20,30
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.19 Д-р Юрий Златев Стоянов- пакет“ Гръдна Хирургия“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 16,00-18,00ч

19,00-20,00ч

16,00-17,00ч

19,00-20,00ч

16,00-17,00ч

19,00-20,00ч

16,00-17,00ч

19,00-20,00ч

Домашни прегледи 16,00-17,00
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

  

1.20 Проф.Д-р Веселина Маринова Михайлова- пакет“ Гръдна Хирургия“-НЕ ПРЕГЛЕЖДА

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 08.00-17,00
Домашни прегледи 17,00-18.00
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.21 Д-р Валери Стоянов Божинов- пакет“ Гръдна Хирургия“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 07.00-08.00ч

19,00-20,00

07,00-08,00ч

18,00-20,00

12,00-17,00
Домашни прегледи 20,00-20,30ч
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.22 Д-р Мерал Хикметова Ефендиева-пакет“Акушерство и гинекология“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 07,00-08,00

16,30-19,00

07,00-08,00

16,30-19,00

07,00-08,00

16,30-19,00

08,00-19,00
Домашни прегледи 19,00-19,30
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания*** 19,00-19,30
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“ 19,00-19,30 19,00-20,00

 

1.23 Д-р Александра Силяноска- пакет“Акушерство и гинекология“-В МАЙЧИНСТВО

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 16,30-18,30ч 08,00-11,00 08,00-14,00 08,00-20,00
Домашни прегледи 14,00-14,30
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания*** 12,00-13,00 14,30-15,30
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“ 18,30-20,00ч 11,00-12,00  

 

1.24 Д-р Анастасия Димитрова Мараджийска-Узунова-пакет“Вътрешни болести“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 16,00-18,00ч
Домашни прегледи 19,30-20,00
ЛКК** 07,00-08,00

18,00-19,00

07,00-08,00

18,00-19,00

07,00-08,00

18,00-19,00

07,00-08,00

18,00-19,00

07,00-08,00

18,00-19,00

Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания*** 19,00-19,30
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

  

1.25 Д-р Пенчо Велев Пенчев- пакет“Вътрешни болести“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 16,00-18,00
Домашни прегледи 19,30-20,00
ЛКК** 07,00-08,00

18,00-19,00

07,00-08,00

18,00-19,00

07,00-08,00

18,00-19,00

07,00-08,00

18,00-19,00

07,00-08,00

18,00-19,00

Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания*** 17,30-18,00
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

  

1.26 Д-р Благовеста Георгиева Георгиева -пакет“Вътрешни болести“-НЕ РАБОТИ

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 07.00-08.00

18,00-19,00

07.00-08.00

18,00-19,00

07.00-08.00

18,00-19,00

07.00-08.00

18,00-19,00

07.00-08.00

18,00-19,00

Домашни прегледи 19,00-19,30
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания*** 19,00-19,30
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

  

1.27 Д-р Пенчо Велев Пенчев- пакет“Кардиология“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 15,30-20,00ч 15.30-17.30 15,30-20,00ч 15.30-17.30 08,00-16,00ч
Домашни прегледи 20,00-20,30ч
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания*** 20,00-20,30ч
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

  

1.28 Д-р Анастасия Димитрова Мараджийска-Узунова-пакет“Кардиология“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до)  

Неделя (от – до)

Амбулаторни прегледи 16,00-17,30 08.00-19,00ч
Домашни прегледи 19,00-20,00ч
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания*** 17,30-18,00
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.29 Д-р Славка Иванова Кацарова-пакет“Пневмология и фтизиатрия“-В МАЙЧИНСТВО

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 12,00-19,30ч 08,00-10,00ч
Домашни прегледи 19,30-20,00
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.30 Д-р Емилия Петрова Бадаланова-пакет“Инфекциозни болести“-В БОЛНИЧНИ

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 08,00-12,30ч

 

08,00-13,00ч
Домашни прегледи 12,30-13,00ч
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.31 Д-р Станислав Кирилов Бадаланов-пакет“Медицинска паразитология“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 08,00-12,30ч 08,00-13,00ч
Домашни прегледи 12,30-13,00ч
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.32 Д-р Мартин Тошков Тошев-пакет“Ортопедия и травматология“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 07,00-08,00

15,00-16,00

07,00-08,00

15,00-16,00

07,00-08,00

15,00-16,00

15,00-17,00 15,00-17,00
Домашни прегледи 16,00-16,30
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.33 Д-р Иван Видков Желев- пакет“Ортопедия и травматология“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 16,00-18,00 16,00-18,00 16,00-18,00 07,00-08,00

17,00-18,00

17,00-19,00

 

08,00-16,00
Домашни прегледи 19,00-19,30
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.34 Д-р Веселин Георгиев Стоянов- пакет“Ортопедия и травматология“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 18,00-20,00 18,00-20,00 18,00-20,00 18,00-20,00 07,00-08,00

19,00-20,00

08,00-16,00
Домашни прегледи 20,00-20,30
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.35 Д-р Алае-еддин Зауи-Акешерство и гинекология

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 16,30-18,30ч 08.00-15.30 16,30-18,3019,30-20.00 08,00-19,00
Домашни прегледи
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания*** 18,30-19,00
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“ 18,30-20,00ч 15,30-16.30 19,00-19,30 19.00-20.00  

 

1.36 Д-р Гергана Иванова Мизгова-Георгиева-пакет“Клинична Микробиология“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 15,30-19,30 15,30-19,30 15,30-19,30 14,30-19,30
Домашни прегледи
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.37  Д-р Лида Емилова Хаджиева -пакет“Клинична Микробиология“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 15,30-19,30 15,30-19,30 14,30-19,30
Домашни прегледи
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.38 Д-р Лориета Кръстева Георгиева -пакет“Трансфузионна хематология“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 15,30-19,30ч 15,30-19,30ч 15,30-19,30 15,30-19,30 15,30-19,30
Домашни прегледи
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.39 Д-р Ели Анастасова Чапарова -пакет“Клинична лаборатория“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 15,30-19,30ч 15,30-19,30ч 15,30-19,30 15,30-19,30 15,30-19,30
Домашни прегледи
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.40 Д-р Иван Василев Попов-пакет“Образна диагностика“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 07,00-08,00

14,30-19,30ч

07,00-08,00

14,30-19,30ч

07,00-08,00

14,30-19,30ч

07,00-08,00

14,30-19,30ч

07,00-08,00

14,30-19,30ч

07,00-09,00
Домашни прегледи
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

*Забележка: Да се зачита всяка първа събота на месеца.

 

1.41  Д-р Маргарита Рашкова Бикова-пакет“Образна диагностика“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 07,00-08,00

15,30-19,30ч

07,00-08,00

15,30-19,30ч

07,00-08,00

15,30-19,30ч

07,00-08,00

15,30-19,30ч

07,00-08,00

15,30-19,30ч

Домашни прегледи
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

1.42  Д-р Олга Петровна Стоянова-пакет“Образна диагностика“

ПОСЕЩЕНИЯ за: Понеделник (от – до) Вторник (от – до) Сряда (от – до) Четвъртък (от – до) Петък

(от – до)

Събота (от – до) Неделя (от – до)
Амбулаторни прегледи 07,00-08,00

15,30-19,30ч

07,00-08,00

15,30-19,30ч

07,00-08,00

15,30-19,30ч

07,00-08,00

15,30-19,30ч

07,00-08,00

15,30-19,30ч

Домашни прегледи
ЛКК**
Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***
Програма „Детско здравеопазване“ от специалист по „Педиатрия“
Програма „Майчино здравеопазване“ от специалист от „Акушерство и гинекология“

 

ОЛКК заседава от понеделник до четвъртък – от 07.00 до 08.00ч и от 18.00 до19.00ч

Всеки петък-заседава и педиатър към ОЛКК – от 07.00 до 08.00ч и от 18.00 до19.00ч