СПЕЦИАЛНОСТИ И ЦЕНОРАЗПИС

„Медицински център-Панагюрище“ e  част от болничния комплекс на МБАЛ „Уни Хоспитал“-Панагюрище и осигурява високоспециализирана специализирана извънболнична медицинска помощ. В структурата работят специалисти с дългогодишна практика и с доказани професионални качества и опит. Центърът разполага със съвременна медицинска апаратура за диагностика, лечение и извършване на високоспециализирани медицински дейности и изследвания. На разположение на пациентите са специализирани мамологичен кабинет, кабинет Уши-нос и гърло, неврологичен кабинет с апарат за ЕЕГ и ЕМГ, апаратура за ядрено-магнитен резонанс, скенер и мамограф. В клинична лаборатория се извършват високоспециализирани изследвания.

Медицинският център работи с направления по Здравна каса № 3 (за специализирана извънболнична медицинска помощ) и № 4 (за медико-диагностична дейност) по следните специалности:

 • Акушерство и гинекология
 • Кардиология
 • Гастроентерология
 • Ендокринология и болести на обмяната
 • Нервни болести
 • Нефрология
 • Ортопедия и травматология
 • Ушно-носно-гърлени болести
 • Хирургия
 • Анестезиология и интензивно лечение
 • Гръдна хирургия
 • Съдова хирургия
 • Клинична лаборатория
 • Образна диагностика
 • Трансфузионна хематология
 • Клинична микробиология
 • Вътрешни болести
 • Вирусология
 • Физикална и рехабилитационна медицина
 • Педиатрия
 • Пластично-възстановителна и естетична хирургия
 • Детска пневмология и фтизиатрия
 • Инфекциозни болести
 • Медицинска паразитология
 • Очни болести
 • Обща и клинична патология
 • Пневмология и фтизиатрия
 • Урология
 • Кожни и венерически болести
 • Психиатрия
 • Ревматология

Екипът от специалисти в МЦ ще помогне на повече хора с първокласни медицински услуги и повече пациенти ще имат възможност да се възползват от високотехнологичната апаратура, иновативни технологии и методи на лечение, които са запазена марка на болничното заведение.

За повече информация и запазване на часове за преглед: тел.: 0357/88524; 581; 582, 535 и 545.

Приемен кабинет в Пазарджик, ул. „Трапезица“ 7 („Бялата къща“) – 0876 946 052.

Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от:
04.01.2023
МЦ-Панагюрище ЕООД
ЕИК: 201570998
Код от информационната систама на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица
(ден, брой и др.)
Цена, заплащана от:
Пациент
                                                                   ПРЕГЛЕДИ
ZUM96766 Преглед при проф. Ненчо Петров Смилов 110.00
ZUM62747 Ултразвуково изследване с гинекологичен преглед 60.00
ZUC40992 Първичен преглед при хабилитиран специалист доцент 75.00
ZUC40923 Вторичен преглед при хабилитиран специалист доцент 56.00
ZUC40994 Първичен преглед при хабилитиран специалист професор 100.00
ZUC40993 Вторичен преглед при хабилитиран специалист професор 75.00
ZUC40924 Първичен преглед при лекар 50.00
ZUC40970 Консултативен преглед при д-р Ю.Стоянов /Гръдна хирургия/ 55.00
ZUC40971 Консултативен преглед при доц. И.Велчева /Нервни болести/ 90.00
ZUC40972 Консултативен преглед при д-р Н.Николов /Хирургия/ 55.00
ZUC40973 Консултативен преглед при д-р М.Ефендиева /АГО/ 55.00
ZUC40974 Консултативен преглед при д-р Х.Чалъков /Ендокринология/ 55.00
ZUC40975 Консултативен преглед при д-р П.Георгиева /Педиатрия/ 55.00
ZUC40976 Консултативен преглед при доц. А.Тонев /Съдова хирургия/ 120.00
ZUC40977 Консултативен преглед при д-р С.Ганум /Ортопедия/ 55.00
ZUC40978 Консултативен преглед при д-р Цв.Митев /Гастроентерология/ 55.00
ZUM96777 Преглед от лекар специалист (офталмолог) 50.00
ZUC40925 Вторичен преглед при лекар 25.00
ZUC42050 Психологическа консултация 70.00
ZU89140 ЕЕГ изследване 70.00
ZUM45029 Електромиография (ЕМГ) на горни/долни крайници 70.00
ZUM45028 Електромиография (ЕМГ) на горни и долни крайници 100.00
ZUM44587 Прегледи за медицинско свидетелство – за всеки специалист 10.00
                                                   МАНИПУЛАЦИИ, ИНЖЕКЦИИ
ZUC40926 Мускулна инжекция 6.00
ZUC40927 Венозна инжекция 12.00
ZUC40928 Поставяне на подкожна инжекция/без консуматив/ 6.00
ZUC40929 Поставяне на абокат 6.00
ZUC40930 Поставяне на абокат за инфузии 12.00
ZUC40931 Венозна инфузия/10-30мин/ 18.00
ZUC40932 Инхалация 7.20
ZUC40933 Скарификационна проба за чувствителност 2.40
ZUC40934 Включване на система/без медикамент/ 12.00
ZUC40935 Малка превръзка 12.00
ZUC40936 Средна превръзка 24.00
ZUC40937 Голяма превръзка 48.00
ZUC40938 Сваляне на конци с малка превръзка 24.00
ZUC40939 Изпълнение и отчитане на проба Манту 18.00
ZUC40940 Клизма 36.00
ZUC40941 Премахване на кожно образувание с местна анестезия 72.00
ZUC40942 Алергологично тестване 12.00
ZUC40944 Обработка и шев на рана с местна анестезия 72.00
ZUC40947 Медицинско свидетелство за работа в чужбина/страната 72.00
ZUC40945 Медицинско свидетелство за професионална шофьорска книжка 75.00
ZUC40948 Заверка на медицинско удостоверение за брак 15.00
ZUC40949 Служебна бележка 8.00
ZUC40950 Издаване на дубликат от болничен лист 15.00
ZUC40951 ЕКГ стандартно 15.00
ZUC40955 ЕхоКардиография 72.00
ZUC40957 Абдоминална ехография при деца 36.00
ZUC40958 Доплерехография 60.00
ZUC40959 Ставна ехография 36.00
ZUC40966 Аудиометрия 24.00
ZUC40967 Отоневрологично изследване 60.00
ZUC40991 Измерване на Артериално налягане 6.00
ZUC40999 Сваляне на конци 24.00
ZUC41007 Ехография на коремни органи 40.00
ZUC41008 Първична обработка на рана и превръзка 60.00
ZUC41009 Първична обработка на рана, превръзка и шев 48.00
ZUC41010 Вторична обработка на рана и превръзка 24.00
ZUC41011 Некректомия-почистване на стари екскориации 18.00
ZUC41012 Лаваж/промивка на рана/ 18.00
ZUC41013 Дренаж на рана 18.00
ZUC41014 Биопсия от рана 54.00
ZUC41015 Местна анестезия 12.00
ZUC41017 Затягане на конци с отсрочен шев 19.20
ZUC41018 Сваляне на конци с превръзка 24.00
ZUC41019 Отваряне и дрениране на абсцес 72.00
ZUC41020 Плеврална пункция 110.00
ZUC41021 Поставяне на НГС 15.60
ZUC41022 Промивка на НГС 7.20
ZUC41023 Малка превръзка- първична, вторична 12.00
ZUC41024 Абдоминална урологична ехография 30.00
ZUC41025 Трансректална ехография 30.00
ZUC41026 Урофлоуметрия 60.00
ZUC41027 Катетъризации-уретрални на мъж с осигуряване на катетър 24.00
ZUC41028 Катетъризации-уретрални на мъж без осигуряване на катетър 30.00
ZUC41029 Катетъризации-уретрални нажена без осигуряване на катетър 24.00
ZUC41030 Катетъризации-уретрални на жена с осигуряване на катетър 30.00
ZUC41032 Преглед с доплерова ехография 84.00
ZUC41033 Преглед с доплерова ехография от хабилитирано лице 100.00
ZUC41034 Доплерова манометрия 50.00
ZUC41049 Снемане на анестезиологичен статус за планиране на опер.интерв.с анестезия 60.00
ZUC41056 Приложение на лек.средства в стави, бурси и сухожилия 36.00
ZUC41059 Вземане на артериална кръв за КГА 12.00
ZUC41061 Определяне на стойността на КЗ с глюкомер 12.00
ZUC41065 Пълен тест с анестетици 48.00
ZUC41067 Ехография на щитовидна жлеза 36.00
ZUC41069 Клиничен преглед с абдоминална ехография 72.00
ZUC41070 Доплерова ехография на портална вена 36.00
ZUC41071 Доплерова ехография на ренални органи 120.00
ZUC41072 Терапевтична и диагностична парацентеза 50.00
ZUC41078 Контрасноусилена ехография/без цена на контраста/ 100.00
ZUC41085 Гипсиране на горен крайник под лакът 48.00
ZUC41086 Гипсиране на горен крайник над лакът-с лекотен гипс 120.00
ZUC41087 Гипсиране на долен крайник, под коляното 84.00
ZUC41088 Гипсиране на долен крайник над коляното 108.00
ZUC41089 Гипсиране на долен крайник, под коляното с олекотен гипс 108.00
ZUC41090 Гипсиране на долен крайник, над коляното с олекотен гипс 168.00
ZUC41094 Премахване на клипси от рана 18.00
ZUC41101 Мека имобилизация-раменен дренаж 48.00
ZUC41102 Мека имобилизация- глезенен дренаж 48.00
ZUC41103 Мека имобилизация- китков бандаж 24.00
ZUC41107 Враснал нокът – ексцизия 96.00
ZUC41108 Отстраняване на гипсова имобилизаци – циркулярна 36.00
ZUC41109 Екстракция на чуждо тяло- подкожно 48.00
ZUC41112 Ехография на млечна жлеза 50.00
ZUC41113 Щанцова биопсия на гърда + стойността на иглата 50.00
ZUC41115 3Д ехография на млечни жлези 100.00
ZUC41132 Спирометрия- ФИД 18.00
ZUC41133 Спирометрия- ФИД с бронходилатация 24.00
ZUC41135 Прегред +ФИД 60.00
ZUC63477 Контрастно вещество с поставяне на абокат 85.00
                                           КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
Хематологични и цитологични изследвания
DH41050 Пълна кръвна картина (ПКК) 5.60
DH7X050 Ret, Ретикулоцити 2.20
DH8105P Диференциална кръвна картина (ДКК) /визуално микроскопско 5.00
DH81050 Диференциална кръвна картина (ДКК) /апаратно 4.00
DH8B050 Морфология на еритроцитите, визуално микроскопско определяне 5.00
DH49058 Скорост на утаяване на еритроцитите, СУЕ 5.00
Изследване на урина
DDFC000 Урина – качествено и полуколичествено химично изследване 3.30
DDGT033 Урина/Седимент – ориентировъчно иследване 2.10
DC20060 Микроалбуминурия 12.50
DCQ9030 Урина/Белтък – количествено 3.40
DC97030 Урина /Креатинин – количествено 3.00
DCV8030 Урина /Урея – количествено 3.00
DCV3030 Урина/Пикочна киселина – количествено 4.30
DC31030 Урина/Амилаза – количествено 4.30
DCPH030 Урина/ Калий – количествено 3.00
DCRH030 Урина/ Натрий – количество 3.00
DC6P030 Урина/Калций – количествено 3.60
DO09014 Урина/Глюкоза – количествено 3.00
DO09015 Урина/Фосфор – количествено 3.00
DO09016 Изследване на наркотици в урина –десет показателя 25.00
DO09019 Тест за бременост в урина 5.00
PAK0911 Химично изследване + седимент 4.50
Изследване на изпражнения
DCW50K0 Окултни кръвоизливи 10.00
Други изследвания
DCR00W0 Ревматоиден фактор (RF) 7.00
DM9D000 Анти-стрептолизинов титър (ASO) 7.00
DO09018 Тест за бременност в кръв 10.00
Функционални изследвания
DCDT050 Кръвозахарен профил – трикратно изследване 7.00
DC97060 Клирънс (креатининов) 7.00
DCDT05G ОГТТ 9.00
Кръвосъсирване и фибринолиза
DH02550 Време на кървене 2.00
DH0B05Q Време на съсирване 2.00
DH7V020 INR /Протромбиново време/ 4.00
DH0C050 Активирано парциално тромбопластиново време (АРТТ) 4.00
DH4L020 Фибриноген (Fbg) 4.00
DH4F020 Д- Димери (D-Dimer) 16.00
DH00020 Антитромбин III (AT III) 24.20
DO09020 Тромбиново време (ТТ) 4.00
Хормони, метаболити на хормони
DCTL000 Свободен ТЗ (FT3) 13.00
DCSX000 Свободен T4(FT4) 13.00
DCSS000 Тиреостимулиращ хормон (TSH) 13.00
DM9R000 Anti-TG (TAT) 17.00
DM9Q00N Anti- TPO(MAT) 17.00
DD26000 Паратхормон (РТН) 22.50
DCPQ000 Пролактин 15.00
DCKH000 Лутеинизиращ хормон (LH) 15.00
DD6S000 Фоликулостимулиращ хормон (FSH) 15.00
DCPN000 Прогестерон 15.00
DCBS000 Естрадиол 15.00
DCS7000 Тестостерон 15.00
DC42000 DHEA-s 18.00
DD7G000 Имунореактивен инсулин (IRI)/Инсулин 17.00
DC89000 Бета-hCG (ЧХГ) 17.00
DCN1001 С-пептид 15.70
DC3P001 Прокалцитонин (Рrocalcitonin) 35.00
DH7G022 Кортизол 18 -20 часа 22.20
DH7G021 Кортизол 8- 10 часа 22.20
DO09027 Инсулин 0 мин. 17.00
DO09076 Инсулин 60 мин. 17.00
DO09077 Инсулин 120 мин. 17.00
Туморни маркери
DC5T000 Бета – 2 микроглобулин 24.00
DCPU000 Тотален простатно – специфичен антиген (tPSA) 15.00
DC6S000 Карциномен антиген (СА 15-3) 17.00
DC6R000 Карциномен антиген 125 (СА 125) 17.00
DC6V000 Карбохидратен антиген 19-9 (СА 19-9) 15.00
DC77000 Карциноембрионален антиген (СЕА) 17.00
DC3Q000 Алфа – Фетопротеин (AFP) 17.00
DCPU001 Free PSA 15.00
DCBI000 SCC 20.00
DC4122Y Cifra 21-1 24.00
DCPU004 HE 4 45.00
Витамини и други вещества
DC8M000 Актив Витамин В12 /Activ Vitamin B12 20.00
DCCH000 Фолиева киселина (Фолат, Folate) 18.00
DCG9020 Хомоцистеин 29.70
DCXP050 25-ОН Vitamin D 24.70
Лекарства и токсични вещества
DD4E000 Дигоксин (Digoxin) 19.30
DDFU000 Валпроева киселина (Valproate) 19.30
DC41202 Амфетамини (Amphetamines) – урина 21.00
DO09006 Екстази (MDMA) – урина 21.00
DO09007 Опиати (Opiates) – урина 21.00
DO09009 Vancomycin 23.00
DO09010 Ангелски прах (PCP) – урина 21.00
DO09011 Барбитурати (Barbiturates)-урина 21.00
DO09012 Бензодиазепини (Benzodiazepines) – урина 21.00
DO09013 Канабиноиди (Canabinoides) – урина 21.00
DC41207 Кокаин и метаболити – урина 21.00
DO09017 Нортриптилин (TCA) – урина 21.00
Клинична химия – субстрати
DCDT000 Глюкоза (GLUC) – серум 2.70
DC97000 Креатинин (CREA) – серум 2.70
DCV3000 Пикочна киселина (UR АС) – серум 3.00
DCV5000 Урея (UREA) – серум 3.00
DC3Y000 Амоняк плазма 14.00
DCW4000 Общ билирубин (Т BIL) – серум 3.00
DCW3000 Директен билирубин (D BIL) – серум 3.00
DO09004 Лактат плазма 8.00
Клинична химия – общ белтък, индивидуални белтъци
DCQ9000 Общ белтък (TP ROT) 3.00
DC22000 Албумин (ALB) 3.00
DH2T000 Комплемент СЗ (СЗ) 15.00
DH31000 Комплемент С4 (С4) 15.00
DC7L000 Церулоплазмин (CERULO) 17.00
DCST050 Преалбумин (PREALB) 10.00
DCFK000 Хаптоглобин (НАРТО) 18.00
DCT3000 Трансферни (TRANSF) 15.00
DCC9000 Феритин (Ferritin) 16.70
DC9I020 Цистатин C(CysC) 31.20
DCW7000 С-реактивен протеин (CRP) 7.00
DCGX000 Имуноглобулин A (IgA) 14.00
DCH3000 Имуноглобулин G (IgG) 14.00
DCH6000 Имуноглобулин М (IgM) 14.00
DCGE000 Имуноглобулин Е (IgE) 18.80
DCLJ000 Миоглобин 23.00
DCXJ000 Тропонин I (Tnl) 20.00
DC000P0 Кръвногазов анализ 15.00
DCFS051 Гликиран хемоглобин (HbAlc) 13.50
DE01050 BNP 47.00
DO09001 Аполипопротеин Al (ApoAl) 10.70
DO09002 Аполипопротеин В (АроВ) 10.70
Клинична химия – липиди
DC81000 Холестерол 3.00
DCWD000 HDL-холестерол 3.00
DCWG000 LDL- холестерол 3.00
DCTG000 Триглицериди (TRIG) 3.00
Клинична химия – ензими
DC58000 АсАТ (AST) 3.00
DC1A000 АлАТ (ALT) 3.00
DC94000@ Креатинкиназа CK/Creatinkinase 3.00
DCD5000 Гамаглутамилтрансфераза (GGT) 2.70
DC2P050 Алкална фосфатаза (ALP) 2.70
DCJN000 ЛДХ (LDH) 3.80
DC31000 Амилаза (AMYL) – серум 4.40
DC1D000 Кисела фосфатаза – обща (АСР) 4.80
DCJE000 Липаза 6.20
DC8A000 Креатинкиназа-МВ (СК-МВ) 6.50
DO09005 Холинестераза (СНЕ) 6.05
Клинична химия – електролити, олигоелементи и тежки метали
DCPH000 Калий (К) – серум 3.00
DCRH000 Натрий (Na) – серум 3.00
DC7Q000 Хлор (CI) – серум 3.00
DC6P000 Калций-общ (Са) – серум 3.00
DCW8000 Йонизиран Са (ISE.Ca) – серум 4.00
DCNP000@ Фосфор – серум (PHOS) – серум 3.00
DCJ6000 Желязо (IRON) – серум 5.00
DCJ1000 Латентен желязосвързващ капацитет (UIBC) – серум 5.65
DT0M000 Мед – серум 12.30
DCKQ000 Магнезий (Mg) – серум 4.30
 МИКРОБИОЛОГИЯ
DO41006 Директна микроскопия – оцветяване по Грам 14.00
DO41044 Урокултура – трикратно 17.00
DO41P001 Вземане на материал за микробиологично изследване в лабораторията 3.00
DO41P002 Директна микроскопия – оцветяване по Льофлер 7.00
DO41P003 Директна микроскопия – оцветяване по Грам 14.00
DO41P004 Директна микроскопия – оцветяване по Найсер 14.00
DO41P005 Урокултура 17.00
DO41P006 Урокултура – трикратно 25.00
DO41P007 Носен секрет 25.00
DO41P008 Гърлен секрет /Назофарингиален секрет 25.00
DO41P009 Ушен секрет 25.00
DO41P010 Очен /Конюнктивален секрет 25.00
DO41P011 Храчка 25.00
DO41P012 Трахеален секрет 25.00
DO41P013 Бронхоалвеоларен лаваж 25.00
DO41P014 Уретрален секрет 25.00
DO41P015 Простатен секрет 25.00
DO41P016 Еякулат 25.00
DO41P017 Влагалищен секрет 25.00
DO41P018 Цервикален секрет 25.00
DO41P019 Други материали от генитална система /лохии, бартолинови жлези, glans penis, серклажен конец и др./ 25.00
DO41P020 Копрокултура (фецес) – профилактично изследване /за здравни книжки; за постъпване в детско и здравно заведение и др./ 25.00
DO41P021 Копрокултура (фецес) – по индикации 25.00
DO41P022 Ранев секрет /секрет от дрен 25.00
DO41P023 Жлъчка 23.00
DO41P024 Кърма 23.00
DO41P025 Хемокултура – /1 сет за аеробно и анаеробно култивиране/ 25.00
DO41P026 Ексудати /Пунктати/  перикарден, плеврален, перитонеален, ставен, от лимфен възел, пунктат от абцес, пунктат от синуси/ 25.00
DO41P027 Секрет от пустула/фурункул 25.00
DO41P028 Секрет от пъп 25.00
DO41P029 Секрет от устна кухина 25.00
DO41P030 Материал от протеза 25.00
DO41P031 Материал от сърдечна клапа 25.00
DO41P032 Материал от венозен/артериален катетър 25.00
DO41P033 Ликвор 30.00
DO41P034 Антибиограма 18.00
DO41P035 Биохимична идентификация на Сandida при изолиран щам на всеки един от изброените клинични материали 23.00
DO41P036 Изследване на лекарствената чувствителност на гъбички 23.00
DO41P037 Анти-стрептолизинов титър /АSТ/ 12.00
DO41P038 Ревматоиден фактор /RF/ 12.00
DO41P039 Инфекциозна мононуклеоза /ЕВ virus/ 10.00
DO41P040 RPR /серологично изследване за Сифилис/ 10.00
DO41P041 TPHA /серологично изследване за Сифилис/ 15.00
DO41P042 Хеликобактер пилори -Ag 23.00
DO41P043 Доказване на легионелен антиген в урина 36.00
DO41P044 Кампилобактер 23.00
DO41P045 Хламидия трахоматис /Ag/ 27.00
DO41P046 Комбинирана диагностика на генитална система – Микроплазма, Уреаплазма 30.00
DO41P047 Пакет изследвания на генитална система, включващ: микробиологично изследване на влагалищен секрет за жени или еякулат за мъже, Микоплазма, Уреаплазма, Хламидия, Трихомонас и Кандида 70.00
DO41P048 Пакет изследвания на фецес, включващ: микробиологично изследване на фецес, гъбички и Хеликобактер пилори 45.00
DO41P049 Клостридиоидес дефисиле – токсин А/В 45.00
DO41P050 Клостридиоидес дефисиле – токсин А/В – PCR диагностика с FilmArray гастро интестинален панел 82.00
DO41P051 Гастро интестинален панел PCR диагностика с FilmArray 82.00
DO41P052 Респираторен панел PCR диагностика с FilmArray 82.00
DO41P053 PCR диагностика при позитивна хемокултура с FilmArray 82.00
DO41P054 PCR диагностика при инфекции на ЦНС с FilmArray 82.00
DO41P055 PCR полово-предавани инфекции 82.00
DO41P056 PCR HPV 73.00
DO41P057 Изследване за гонорея (имунохроматографски тест) 15.00
DO41P058 Изследване за трихомони (имунохроматографски тест) 15.00
                          ЛАБОРАТОРИЯ ПО ВИРУСОЛОГИЯ
DO44P01 ХИВ/СПИН 14.00
Хепатит А
DO44P02 Anti HAV IgM – остър вирусен хепатит А 18.00
DO44P03 Anti HAV total – имунитет 20.00
Хепатит B
DO44P04 HBsAg 19.00
DO44P05 AntiHBc total 20.00
DO44P06 AntiHBc IgM 24.00
DO44P07 HBeAg 24.00
DO44P08 antiHBe 22.00
DO44P09 antiHBs 22.00
Хепатит C
DO44P10 antiHCV 20.00
Хепатит D
DO44P11 Anti HDV IgM 30.00
DO44P12 Anti HDV total 30.00
Хепатит Е
DO44P13 Anti HEV IgM 26.00
DO44P14 Anti EBV VCA IgM – инфекциозна мононуклеоза 22.00
DO44P15 Anti EBV VCA IgG 22.00
DO44P16 Anti CMV IgM 25.00
DO44P17 Anti CMV IgG 25.00
                                  ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
Магнитно-резонансна томография
BMR0001 МРТ на главен мозък  /стандартно изследване/ 300.00
BMR0002 МРТ на селарна област 300.00
BMR0003 МРТ на главен мозък  /стандартно изследване плюс артериография/ 300.00
BMR0004 МРТ на главен мозък  /стандартно изследване плюс венография/ 300.00
BMR0005 МРТ на главен мозък  /стандартно изследване плюс артериография и венография/ 300.00
BMR0006 МРТ на главен мозък  /стандартно изследване плюс шиен гръбнак/ 500.00
BMR0007 МРТ на органи и структури на шията 350.00
BMR0008 МРТ на гръден кош (медиастинум) 350.00
BMR0009 МРТ на абдомен 350.00
BMR0010 МРТ на абдомен плюс МРПХГ 400.00
BMR0011 МРТ на абдомен и таз 500.00
BMR0012 МРТ на малък таз 350.00
BMR0013 МРТ на лицеви кости, очни булбуси, и ретробулбарни пространства, околоносни кухини, темпоромандибуларна става, темпорална кост 300.00
BMR0014 МРТ на стерноклавикуларни стави или раменна става , или раменна кост, или предмишница, или лакътна става, или китка, или длан и пръсти 300.00
BMR0015 МРТ на тазобедрена става или тазови кости, или сакроилиачни стави, или бедрена кост, или коляно, или подбедрица, или глезен, или стъпало 300.00
BMR0016 МРТ на двете бедра или двете подбедрици 600.00
BMR0017 МРТ на един сегмент /отдел/ на гръбначен стълб 300.00
BMR0018 МРТ на два сегмента /отдела/ на гръбначния стълб 500.00
BMR0019 МРТ на три сегмента 700.00
BMR0020 МРТ на двете млечни жлези 350.00
BMR0021 МРТ дифузия и перфузия 225.00
BMR0022 МРТ на главен мозък с контрастно усилване 400.00
BMR0023 МРТ на селарна област (с контраст) 400.00
BMR0025 МРТ на главен мозък  /стандартно изследване плюс шиен гръбнак/ за МС (с контраст) 650.00
BMR0026 МРТ на органи и структури в шията (с контраст) 450.00
BMR0027 МРТ на абдомен (с контраст) 450.00
BMR0029 МРТ на абдомен плюс урография (с контраст) 500.00
BMR0031 МРТ на лицеви кости, орбити, околоносни кухини, темпоромандибуларна става, темпорална кост (с контраст) 400.00
BMR0032 МРТ на стерноклавикуларни стави или раменна става , или раменна кост, или предмишница, или лакътна става, или китка, или длан и пръсти (с контраст) 400.00
BMR0033 МРТ на гръден кош (с контраст) 450.00
BMR0034 МРТ на тазобедрена става или тазови кости, или сакроилиачни стави, или бедрена кост, или коляно, или подбедрица, или глезен, или стъпало (с контраст) 400.00
BMR0035 МРТ на двете бедра (с контраст) 700.00
BMR0036 МРТ на шия и супрааортални съдове (с контраст) 500.00
BMR0038 МРТ на гръбначен стълб, на един отдел (с контраст) 400.00
BMR0039 МРТ на гръбначен стълб, на два отдела (с контраст) 600.00
BMR0040 МРТ на три сегмента (с контраст) 800.00
BMR0041 МРТ на двете млечни жлези (с контраст) 450.00
BMR0043 МРТ ентерография / за оценка на М. Крон/ (с контраст) 280.00
BMR0024 МРТ на главен мозък – стандартно изследване плюс интракраниални съдове с контраст – вилизиев кръг 700.00
BMR0028 МРТ на абдомнен и таз /с контрастна материя/ 600.00
BMR0030 МРТ на малък таз /с контраст/ 450.00
BMR0037 МР – ангиография/с контрасна материя/ 500.00
BMR0042 МРТ на мускулоскелетна система/с контрасна материя/ 400.00
Компютърна томография
ZU88982 Остеодензитометрия 40.00
BCT0001 КТ на главен мозък 180.00
BCT0002 КТ на селарна област и хипофизата или очни булбуси и ретробулбарни пространства или параназални кухини 180.00
BCT0003 КТ на череп с триизмерна или друга реконструкция 180.00
BCT0004 КТ на шия 180.00
BCT0005 КТ на торакс 180.00
BCT0006 КТ на абдомен 180.00
BCT0007 КТ на една област (гръден кош или корем, или малък таз, или друга област) 180.00
BCT0008 КТ на две области различен от абдомен и таз 300.00
BCT0009 КТ на три области 400.00
BCT0010 КТ на четири области 500.00
BCT0011 КТ на крайници и стави (стерноклавикуларни стави или раменна става или предмишница, или лакътна става, или китка, или пръсти или тазобедрени стави или бедрена кост, или стъпало 180.00
BCT0012 КТ на гръбначен стълб – един сегмент 180.00
BCT0013 КТ на гръбначен стълб – два сегмента 300.00
BCT0014 КТ на гръбначен стълб /3 сегмента/ 450.00
BCT0015 КТ на целия гръбначен стълб 450.00
BCT0016 Биопсия под КТ контрол, КТ фистулография, друга интервенция под КТ контрол 250.00
BCT0017 КТ с контрастно усилване на главен мозък 210.00
BCT0018 КТ на глава с триизмерна и друга реконструкция (с контраст) 210.00
BCT0019 КТ на селарна област и хипофиза или очни булбуси и ретробулбарни пространства или параназални кухини 250.00
BCT0020 КТ на шия/с контрастна материя/ 250.00
BCT0021 КТ на абдомен /с контрастна материя/ 250.00
BCT0022 КТ на таз /с контрастна материя/ 250.00
BCT0023 КТ с контрастно усилване на една област (гръден кош или корем, или малък таз) 250.00
BCT0024 КТ на две области с контрасно вещество 370.00
BCT0025 КТ на три области (с контраст) 470.00
BCT0026 КТ на четири области (с контраст) 570.00
BCT0027 КТ с контрастно усилване на гръбначен стълб – един сегмент 250.00
BCT0028 КТ с контрастно усилване на гръбначен стълб – два сегмента 370.00
BCT0029 КТ на целия гръбначен стълб (с контраст) 520.00
BCT0031 КТ перфузия с контрастно усилване на главен мозък 187.00
BCT0032 КТ ангиография на мозъчните съдове или на супрааорталните екстракраниални съдове 250.00
BCT0033 КТ ангиопулмография 250.00
BCT0034 КТ коронарография 400.00
BCT0035 КТ аортография 300.00
BCT0036 КТ торакална аортография 300.00
BCT0037 КТ абдоминална аортография и клонове 300.00
BCT0038 КТ ангиография и крайници 300.00
BCT0039 КТ ангиография на супрааортални съдове и горен крайник 300.00
BCT0040 КТ ангиография на абдоминална аорта и долни крайници 300.00
BCT0041 КТ флебография на долни крайници и вена кава инфериор (директна/индиректна) 300.00
BCT0042 КТ урография 220.00
Други компютър томографски изследвания (със специална постобработка на образа)
BCT0043 КТ виртуална бронхоскопия 400.00
BCT0044 КТ колонография, виртуална колоноскопия 220.00
BCT0045 КТ ентероклиза 350.00
BCT0046 КТ на мускулоскелетна система 180.00
Мамографски и рентгенови изследвания
BRO0001 Мамография /в 4 проекции/ 40.00
BRO0002 Мамография на една гърда в две равнини 20.00
BRO0003 Мамография /в 4 проекции + допълнителни/ 50.00
BRO0004 Венозна урография 60.00
BRO0005 Ретроградна пиелография 60.00
BRO0006 Комбинирано изследване – рентгеноскопия на бял дроб, сърце /обзорна, крайници, меки тъкани, за чуждо тяло / с графия 45.00
BRO0007 Други рентгенови изследвания под скопичен контрол 35.00
BRO0008 Фистулография 60.00
BRO0009 Иригография 60.00
BRO0010 Хранопровод, стомах и дуоденум 45.00
BRO0011 Контрасно изследване на хронопровод с BaSO4 60.00
BRO0012 Изследване на храносмилателна система – тънки черва д. пасаж 60.00
BRO0013 Контрасно изследване на стомах с BaSO4 60.00
BRO0014 Рентгенография на бял дроб и сърце 30.00
BRO0015 Профилна графия на бял дроб 30.00
BRO0016 Лицева и профиална графия на бял дроб 40.00
BRO0017 Рентгенография на ребра 30.00
BRO0018 Рентгенография на синуси 25.00
BRO0019 Рентгенография на носни кости 25.00
BRO0020 Рентгенография на шийни прешлени 25.00
BRO0021 Рентгенография на шийни прешлени – в две проекции 30.00
BRO0022 Рентгенография на торакални прешлени 25.00
BRO0023 Рентгенография на торакални прешлени – в двепроекции 30.00
BRO0024 Рентгенография на лумбални прешлени 25.00
BRO0025 Рентгенография на лумбални прешлени – в две проекции 30.00
BRO0026 Рентгенография на сакроилиачни стави 25.00
BRO0027 Рентгенография на лакътна става с антебрахиум 25.00
BRO0028 Рентгенография на лакътна става – в повече от една проекция 30.00
BRO0029 Рентгенография на раменна става с хумерус антебрахиум 25.00
BRO0030 Рентгенография на раменна става – в повече от една проекции 30.00
BRO0031 Рентгенография на коленни стави 25.00
BRO0032 Рентгенография на коленни стави – в повече от една проекции 30.00
BRO0033 Рентгенография на глезенни стави 25.00
BRO0034 Рентгенография на глезенни стави – в повече от една проекции 30.00
BRO0035 Рентгенография на стъпало и пръсти 25.00
BRO0036 Рентгенография на стъпало и пръсти – в повече от една проекции 30.00
BRO0037 Рентгенография на китки 25.00
BRO0038 Рентгенография на китки – в повече от една проекции 30.00
BRO0039 Рентгенография на пръсти 25.00
BRO0040 Рентгенография на пръсти – в повече от една проекции 30.00
BRO0041 Рентгенография на череп в две равнини 30.00
BRO0042 Сегментни снимки на черепа 30.00
BRO0043 Рентгенография на таз, тазобедрени стави 30.00
BRO0044 Рентгенография на бедрена кост 25.00
BRO0045 Рентгенография на бедрена кост – в две проекции 30.00
BRO0046 Рентгенография на подбедрица 25.00
BRO0047 Рентгенография на подбедрица – в повече от една проекции 30.00
BRO0048 Обзорна рентгенография на корем БУМ 30.00
Ехографски изследвания
BRO0049 Цена за 1 бр. CD копие / допълнителен диск 10.00
BRO0050 Хистеросалпингография 150.00
BRO0051 Ехография на органите на шията / щитовидна жлеза 40.00
BRO0052 Абдоминална ехография (бъбреци, жл. мехур и пътища, черен дроб, слезка и панкреас) 40.00
BRO0053 Ехомамография (на двете гърди) 40.00
BRO0054 Комбинирано изследване мамография +ехомамография на две гърди 70.00
BRO0055 Биопсия под ехографски контрол 200.00
BRO0056 Ехография на тестиси 40.00
BRO0057 3D ехография на млечни жлези 100.00
Консултация/ разчитане на образно изследване от друго лечебно заведение
BRO0058 Рентгенова снимка 20.00
BRO0059 Скенер – разчитане на образно изследване 50.00
BRO0060 МРТ 100.00
BRO0061 Контрастно вещество с апликация (поставяне на абокат) 85.00
BRO0062 Рентгенова снимка по искане на ТЕЛК със заключение на ренгенолог 30.00
ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ
DB0A000 Определяне на слаб D антиген (DU) 50.00
DB0D000 Определяне на специфичността на еритроантитела 75.00
DM1Z00L Директен тест на Кумбс 35.00
DB03001 Скрининг за антиеритроцитни антитела/ало- и авто-/ 50.00
DB046M0 Определяне на еритроцитни антигени извън АВО и Rh система – за всеки 20.00
DB0F050 Съвместимост 50.00
DB00051 Кръвна група ABO / Rh 15.00
DB02002 Определяне титър на антиеритроцитни антитела 25.00
DB046M1 Определяне на антигени извън АВО и Rh системата 20.00
DB0B002 Диференциран тест на Кумбс 35.00
DB07053 Определяне на Rh фенотип 45.00
ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ
DO43P01 Цена за 1 парафинов блок с 2 препарата оцветени с хематоксилин-еозин 50.00
DO43P11 Цитологично изследване от вагинални цитонамазки (за 1 стъкло) 20.00
DO43P21 Цитологично изследване от вагинални цитонамазки (за 2 стъкла) 30.00
DO43P20 Цитологично изследване от биологичен материал 25.00
ДРУГИ
ZUC42017 Ултразвуков преглед на бременност 42.00
ZUC42019 Ултразвуков преглед- трансвагинален 42.00
ZUC42021 ДТК на ерозия на маточната шийка 60.00
ZUC42022 ДТК на остри кондиломи на перинеум и/или вулва 60.00
ZUC42023 Апликация на вътрематочен песар/спирала/,УЗД преглед 48.00
ZUC42024  Екстракция на вътрематочен песар/спирала 30.00
ZUC42025 Апликация или екстракция на вагинален песар диафрагма 24.00
ZUC42026 Отстраняване на чуждо тяло от вагината 42.00
ZUC42027 Туширане на раничка–с медикамент на пациента 12.00
ZUC42035 Инцизия на фурукул в областта на гениталиите 60.00
ZUC42036 Консултация при преносена бременност 36.00
ZUC42044 Шеф на малка рана-до 3 см,до подкожие 48.00
ZUC45058 Запис на детски сърдечни тонове и маточни контракции 24.00
ZUC59771 Копие на рентгенов диск 10.00
ZUC60124 Платено ЛКК 36.00
ZUC41558 Такса биологичен материал 3.50
ZUC63128 Вземане на материал за микробиологично изследване 3.00
BCT0030 КТ на крайници и стави (стерноклавикуларни или раменни стави, или раменна кост; предмишница; лакътна става; китка; длан и пръсти; тазобедрена става или тазови кости; сакроилиачни стави; бедрена кост; коляно; подбедрица; глезен; стъпало) 250.00
DO44P18 Серологично изследване за доказване на вирусни антигени и антитела от клас IgM по ELISA, ELFA или други сходни методи 20.00
DO44P19 Серологично изследване за доказване на вирусни антигени и антитела от клас IgG по ELISA, ELFA или други сходни методи 20.00
DO44P20 Антитела срещу херпес симплекс – HSV 1 IgM 25.00
DO44P21 Антитела срещу херпес симплекс – HSV 1 IgG 25.00
DO44P22 Антитела срещу херпес симплекс – HSV 2 IgM 25.00
DO44P23 Антитела срещу херпес симплекс – HSV 2 IgG 25.00
DO44P24 Антитела срещу херпес зотер/Варицела –  VZV IgM 27.00
DO44P25 Антитела срещу херпес зотер/Варицела – VZV IgG 27.00
DO44P26 Морбили – IgM 30.00
DO44P27 Морбили – IgM 30.00
DO44P28 Рубеола IgM 25.00
DO44P29 Рубеола IgG 25.00
DO44P30 Бърз хроматографски имунотест за грипни вируси А и В 30.00
DO44P31 Бърз хроматографски имунотест за вируси на ОРЗ /RSV и други/ 25.00
DO44P32 Бърз хроматографски имунотест за определяне на ротавируси във фекална проба 18.00
DO44P33 Бърз хроматографски имунотест за определяне на норовируси във фекална проба 25.00
DO44P34 Бърз хроматографски имунотест за определяне на ентеровируси във фекална проба 25.00
DO44P43 Вземане на проба за бърз антигенен тест за COVID-19 10.00
KASA006 Такса паркинг на час 1.00
ZUC415581 Такса биологичен материал направление 3.00
ZU9512ЗF1 Проверка ПЕКС 30.00
ZUC42051 Индивидуална психологическа консултация до 90 минути 40.00
ZUC42052 Психотерапевтична сесия 60 минути 40.00
ZUC42053 Пакет от 5 психотерапевтични сесии 160.00
ZUC42054 Сесия с партньорска двойка 50.00
ZUC42055 Игрова терапия 50 минути 35.00
ZUC42056 Оценка на когнитивни процеси 40.00
ZUC42057 Психодиагностична оценка и експертно становище за ТЕЛК 60.00
ZUC42058 Сесия с партньорска двойка (до 90 мин) 50.00
KASA011 Потребителска такса Прегледи 2.90
KASA012 Потребителска такса Прегледи (пенсионер) 1.00
ПАКЕТИ
PAK0912 Инсулинов профил 50.00
PAK4401 Пакет предоперативни изследвания в т.ч. 25.00
PAK0901 Лабораторна програма за изследване на желязодефицитна анемия – пълна кръвна картина, морфология на еритроцитите, серумно желязо, желязосвързващ капацитет, трансферин 30.00
PAK0902 Лабораторна програма за кръвозахарна обмяна – кр.захар – урина, глюкозен профил – трикратно, гликиран хемоглобин А 1 с, микроалбумин 30.00
PAK0903 Лабораторна програма за метаболитен синдром – кр.захар, пикочна киселина, триглицериди, холестерол, HDL – холестерол, LDL – холестерол, АПО – липопротеин А, АПО – липопротеин В 30.00
PAK0904 Лабораторна програма за чернодробна патология – кр. захар, общ белтък, албумин, урея, амоняк, общ билирубин, директен билирубин, АЛАТ, ЛДХ, ГГТ, амилаза, АФ 30.00
PAK0905 Лабораторна програма бъбречна патология – урея, креатинин, креатининов клирънс, пикочна киселина, урина – ОХИ и седимент, белтък в 24 часова урина 30.00
PAK0906 Лабораторна програма щитовидна жлеза – ТСХ, ФТЗ, ФТ4, ТАТ, МАТ 50.00
PAK0907 Лабораторна програма женско здраве – ТСХ, Пролактин, Прогестерон, Тестостерон, ЛХ, ФСХ, Естрадиол 70.00
PAK0908 Лабораторна програма мъжко здраве – Тестостерон, Общ ПСА, свободен ПСА 30.00