Вирусологична лаборатория

Обща информация

Лаборатория Вирусология е специализирана за диагностика на вирусни инфекции с важно значение за човешката патология. Дейността ѝ се осъществява при спазване на медицински стандарт "Вирусология". Основна цел на лабораторията е осигуряване качество на диагностичната, консултативна и профилактична дейност чрез пряко участие в лечебно-диагностичния процес на лечебното заведение при изградено добро сътрудничество с всички структурни звена в болницата. Същевременно лабораторията има стремеж към постигане на удовлетвореност от страна на пациентите при спазване принципите на коректност и конфиденциалност.   

В лабораторията се осъществява бързо и качествено извършване на набор от специализирани вирусологични изследвания:

  • серологична диагностика на вирусни хепатити чрез детекция на вирусни антигени и антитела (хепатитни маркери)
  • изследване за HIV/СПИН
  • изследване за EBV (инфекциозна мононуклеоза) и други вируси;
  • бързи хроматографски имунотестове за откриване на чревни вируси (ротавируси, норовируси, ентеровируси) във фекални проби;
  • бързи имуносорбентни тестове за доказване на грипни вируси А+В и вируси на ОРЗ (RSV, Adenovirus) в назални проби;
  • пре- и посттестово консултиране.

Вирусните хепатити, респираторните и чревни вирусни инфекции са широко разпространени и засягат хора от различни възрастови групи. Поставянето на своевременна етиологична диагноза е от съществено значение за правилното терапевтичното поведение, прогноза, лечение и профилактика на вирусните инфекции. Лаборатория Вирусология е оборудвана с модерна апаратура за серологична диагностика, отговаряща на всички съвременни изисквания за прецизност, качество и кратки срокове за получаване на резултатите. Автоматичният имуноанализатор VIDAS PC е с високи технически характеристики, напълно автоматизиран, използващ иновативна ELFA технология, комбинираща EIA с флуоресцентно отчитане (ензимно-свързан флуоресцентен анализ), която осигурява отлична чувствителност и специфичност на резултата.

Два пъти годишно Лаборатория Вирусология участва успешно в Националната система за външен лабораторен контрол със съответните сертификати за качество на вирусологичната диагностика.

 

Лаборатория Вирусология - екип:

Д-р Анелия Гоцева - началник Лаборатория Вирусология

Галина Падарева - биолог

Станка Крумова - старши медицински лаборант

 

 

ЦЕНОРАЗПИС:

Изследвания

 Код

 цена/лв.

ХИВ/СПИН

94.16

11,00

Хепатит А

 

 

Anti HAV IgM – остър вирусен хепатит А

94.17

20,00

Anti HAV total - имунитет

94.18

20,00

Хепатит B

 

 

HBsAg

94.19

15,00

AntiHBc total

94.20

18,00

AntiHBc IgM

94.21

15,00

HBeAg

94.22

18,00

antiHBe

94.23

18,00

antiHBs

94.24

18,00

Хепатит C

 

 

antiHCV

94.25

15,00

Хепатит D

 

 

Anti HDV IgM

94.14

20,00

Anti HDV total

94.15

20,00

Хепатит Е

 

 

Anti HEV IgM

94.13

20,00

Anti EBV VCA IgM – инфекциозна мононуклеоза

94.26

15,00

Anti EBV VCA IgG

94.27

15,00

Anti CMV IgM

94.28

17,00

Anti CMV IgG

94.29

17,00

Серологично изследване за доказване на вирусни антигени и антитела по ELISA, ELFA или други сходни методи

94.30

20,00

Антитела срещу херпес симплекс – HSV 1 IgM

94.36

20,00

Антитела срещу херпес симплекс – HSV 1 IgG

94.37

20,00

Антитела срещу херпес симплекс – HSV 2 IgM

94.38

20,00

Антитела срещу херпес симплекс – HSV 2 IgG

94.39

20,00

Антитела срещу херпес зотер/Варицела –  VZV IgM

94.40

20,00

Антитела срещу херпес зотер/Варицела – VZV IgG

94.41

20,00

Морбили - IgM

94.42

25,00

Морбили - IgG

94.43

25,00

Рубеола IgM

94.45

20,00

Рубеола IgG

94.44

20,00

Бърз хроматографски имунотест за грипни вируси А и В

94.31

15,00

Бърз хроматографски имунотест за вируси на ОРЗ /RSV и други/

94.34

12,00

Бърз хроматографски имунотест за определяне на ротавируси във фекална проба

94.32

12,00

Бърз хроматографски имунотест за определяне на норовируси във фекална проба

94.33

15,00

Бърз хроматографски имунотест за определяне на ентеровируси във фекална проба

94.35

10,00

Контакти

Свържете се с нас!
Съгласен съм с условията за използване на сайта.