Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Модерно отделение с опитни специалисти

Отделението по анестезиология и интензивно лечение (ОАИЛ) е с трето ниво на компетентност, разполага със 17 легла. В ОАИЛ работят 16 лекари, от които 8 със специалност и трима специализанти, 25 медицински сестри в Интензивното отделение и 12 в Анестезиологичното.

В рамките на цялостната дейност на болницата лекарите от отделението изпълняват анестезия за целите на общата хирургия, детската хирургия, неврохирургията, съдовата хирургия, гръдната хирургия, онкохирургията, урологията, АГО.

Наред с това обхватът на анестезиологичната дейност се свежда до обща инхалационна анестезия, интравенозна анестезия и регионална анестезия. За обезпечаване на трудни за интубация пациенти разполагаме с видеоларингоскопи и видеобронхоскоп.

В ОАИЛ се лекуват всички пациенти с тежко нарушени жизнени функции, независимо от характера на основното им заболяване.

За тази цел отделението разполага с последно поколение апарати за обдишване, висок клас монитори и апарати с възможност за мониторинг на централна хемодинамика, параметри на дишането, бисмониторинг – мониторинг за будността на пациента и дълбочината на анестезията, както и измерване на вътречерепно налягане.

За постояното повишаване квалификацията и уменията на лекарите, работещи в отделението, се предвижда ежегодно посещение на европейски и световни конгреси, научни конференции и специализирани форуми в Европа и света, обучения и специализации в елитни европейски клиники по различни аспекти на интензивното лечение и анестезиологията.

 

ЦЕНОРАЗПИС: 

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация

 

1 540,00 лв.

Токсоалергични реакции при лица под и над 18 години

 

550,00 лв.

Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови при лица под и над 18 години

 

700,00 лв.

Фалоидно гъбно отравяне

 

2 200,00 лв.

Диагностика и лечение на токсична епидермална некролиза (Болест на Лайел)

 

1 650,00 лв.

Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма

 

2 134,00 лв.

Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми

 

2 284,00 лв.

Палиативно лечение и грижи (до изчерпване)

 

2 650,00 лв.

Клинични процедури

 

 

Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене (за ден)

 

425,00 лв.

Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене (за ден)

 

155,00 лв.

Интензивен мониторинг и/или лечение (не включва цената на изследвания, изразходваните лекарства и консумативи по време на престоя) – на ден

 

300,00 лв.

Тежко протичащи заболявания, нуждаещи се от интензивни грижи (пакет до изчерпване)

 

4 650,00 лв.

Амбулаторни

 

 

Паравертебрални блокади и блокади на отделни нерви

 

  1. 00 лв.

Парентерална инфузия на лекарствени продукти по терапевтична схема

 

  1. 00 лв.

Инжекция на лекарствени средства в нерв или ганглий

 

60,00 лв.

Локална /инфилтративна и топликална/ анестезия - аналгезия

 

20,00 лв.

Плексусна анесетезия/блокада/ - еднократна

 

90,00 лв.

Инжекция на невролитично вещество в симпатикусов нерв или ганглий

 

100,00 лв.

Плексално приложение на лекарствени средства

 

130,00 лв.

Услуги, извършвани от отделение по анестезиология и интензивно лечение

 

 

Леглоден постоперативно в ОАИЛ

 

150,00 лв.

Издаване на преписи от документи/епикризи/

 

5,00 лв.

Краткотрайна венозна  /до 30 мин. /

 

100,00 лв.

Спинална анестезия

 

100,00 лв.

Епидурална анестезия

 

150,00 лв.

Ендотрахеарна анестезия – за първия час

/за всеки следващи 30 минути – 30,00 лв./

 

80,00 лв.

Поставяне на централен венозен катетър

 

80,00 лв.

Поставяне на централен венозен катетър по Селдингер за хрониодиализа

 

80,00 лв.

Поставяне на порт с тунелиране за химиотерапия

 

80,00 лв.

Обща анестезия до 1 час с интубация – пакетно обслужване –преглед и анестезия

 

180,00 лв.

Обща анестезия до 30 мин. без интубация – пакетно обслужване – преглед и анестезия

 

110,00 лв.

Поставяне на катетър за плексусна инфузия на лечебни или палиативни субстанции

 

150,00 лв.

Приложение и лекарствени средства в спиналния канал

 

100,00 лв.

Приложение на лекарствени средства, бурси и сухожилия

 

30,00 лв.

Регионална анестезия

 

190,00 лв.

Седация до 1 час

 

90,00 лв.

Наблюдение и мониторинг след анестезия и /или седация

 

50,00 лв.

Снемане на анестезиологичен статус за планиране на оперативна интервация с анестезия

 

50,00 лв.

Приложение на лекарствени средства през катетър за плексусна блокада – поредни апликация

 

50,00 лв.

Венозна регионална аналгезия РИВА

 

100,00 лв.

Вземане на артериална кръв за кръвно-газов анализ

 

10,00 лв.

Поставяне на назо-гастрална сонда

 

10,00 лв.

Определяне на стойността на кръвна захар с глюкомер

 

5,00 лв.

Осигуряване на временен съдов достап за хемодиализа или химиотерапия

 

100,00 лв.

Проводна анестезия

 

50,00 лв.

Анестезия при диагностични процедури:

 

 

  • фиброгастро и фиброколоноскопии

 

120,00 лв.

  • бронхоскопии

 

150,00 лв.

  • трансезофагеална ехокардиография

 

120,00 лв.

  • седация/анестезия при КАТ и ЯМР

 

150,00 лв.

Избор на анестезиологчен екип

 

150,00 лв.

Поставяне на епидурален катетър за постоперативно обезболяване

 

140,00 лв.

Обезболяване на нормално раждане

 

200,00 лв.

Лечение на остра и /или хронична болка

 

1 000,00 лв.

Избор на анестезиолог за операция със среден обем на сложност и /или ASA

 

190,00 лв.

Избор на индивидуален сестрински пост в централна реанимация 12 часа

 

100,00 лв.

Фиброоптична бронхоскопия/Фибробронхоскопия (базисна)

 

360,00 лв.

Анестезия при секцио

 

 

Спинална анестезия

 

100,00 лв.

Обща интубационна

 

180,00 лв.

 

 

 

Видео

reanimacia-thumb_231x155_crop_b19ba4509d
Реанимация

Албуми

reanimaciq_230x155_crop_8b1362825a
Отделение по анестезиология и интензивно лечение

Контакти

Свържете се с нас!
Съгласен съм с условията за използване на сайта.