Лекари

Резюме
Д-р Регина Хатър, дм – специалист по обща хирургия и пластично-възстановителна и естетична хирургия.  Специалност по пластична хирургия от Френския колеж по пластична хирургия, сертифициращ чуждестранни специалисти (College Francais de Chirurgie plastique, reconstructrice et esthetique). Специалност по пластична хирургия от EBOPRAS – Европейски борд по пластична реконструктивна и естетична хирургия. Част от списъка на доверените европейски специалисти, сертифицирани от EBOPRAS. С научно-образователна степен „доктор”,  защитена дисертация в областта на липофилинга (автоложна трансплантация на мастна тъкан). Множество публикации и участия в български и международни конференции. 
Езици: английски, френски и арабски.
 

 

Специализации

Два курса на обучение във Франция, Лил ‘’Hopital Roger Salengro” Service de Chirurgie plastic, reconstructrice et aesthetic.

Контакти

Лекарите от Отделение по пластично-възстановителна и естетична хирургия