Отделение по педиатрия

Модерно отделение с опитни специалисти

Отделението по педиатрия разполага с 20 легла, включително легла за интензивно наблюдение и лечение, и 2 изолатора (за въздушно-капкови и чревни инфекции). Отделението е с най-високото - трето, ниво на компетентност.

В отделението се осъществява 24-часов диагностично-лечебен процес. Лекуват се деца от 28-дневна до 18-годишна възраст. Лекуват се остри, обострени и хронични заболявания, включително остри алергични заболявания при деца с комплицирано протичане и при които се предполагат интензивни диагностични и терапевтични процедури, хоспитализират се деца за диагностично уточняване и последващо лечение, както и обострени и усложнени случаи на уточнени пациенти, за които са дадени съответните указания за лечение и проследяване.

В отделението по педиатрия се работи по изготвени протоколи и диагностично-терапевтични алгоритми за заболяванията, за които има сключен договор с НЗОК и спешни състояния в детската възраст, отговарящи на изискванията от педиатрични консенсуси и европейски стандарти.

 

Албуми

pediatriq_230x155_crop_8a54611b83
Отделение по педиатрия

Апаратура

Отделението разполага с:

  • Детски пациентски монитори;
  • Възможност за извършване на пулсоксиметрия;
  • Индивидуални инхалатори за всяко дете, което позволява интензивно прилагане на инхалаторна терапия;
  • Набори от детски маншети за измерване на артериално кръвно налягане от 28-дневна възраст;
  • Портативен ЕКГ-апарат;
  • Възможност за функционално изследване изследване на дишането;
  • Извършване на абдоминална ехография.

Контакти

Отделението се намира в централното болнично крило на втория етаж. Достъпът се осъществява с помощта на асансьор или през главното стълбище, разположено вдясно от рецепцията.

Свържете се с нас!