Услуги и цени

Преди да ни посетите, моля запознайте се със следващата информация

При първото Ви посещение ще бъдете посрещнати в централното фоайе, където на Информационното бюро можете да зададете въпросите си и да Ви информират за комплексните медицински услуги.

 

Ц Е Н О Р А З П И С

 НА МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ В

„МБАЛ–УНИ ХОСПИТАЛ“ ООД, ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

№ по ред

ВИД ДЕЙНОСТ / УСЛУГА

Код

Цена в лева

 

1

КОНСУЛТАТИВЕН ПРЕГЛЕД

 1. 1.

Консултативен преглед при началник на клиника/отделение или лаборатория

 

 

 

 

1.1.2

доц. д-р Андриан Орлинов Тонев

 

100,00

1.1.3

доц. д-р Ирена Василева Велчева

 

50,00

1.1.4

доц. д-р Симеон Иванов Димитров

 

50,00

1.1.5

д-р Полина Георгиева Георгиева

 

30,00

1.1.6

д-р Красимира Спасова Чачова-Ранчева

 

30,00

1.1.7

д-р Петър Станчов Бътовски

 

40,00

1.1.8

д-р Николай Петков Узунов

 

30,00

1.1.9

д-р Борис Атанасов Джурджев

 

30,00

1.1.10

д-р Николай Мирчев Николов

 

45,00

1.1.11

д-р Първан Войнов

 

30,00

1.1.12

д-р Тодор Дончев Бургуджиев

 

30,00

1.1.13

д-р Захари Иванов Захариев

 

60,00

       
       

1.1.16

д-р Росица Кръстева Русева

 

60,00

1.1.17

д-р Емануела Емануилова Кожухарова

 

30,00

1.1.18

д-р Юрий Златев Стоянов

 

30,00

1.1.19

д-р Милена Димитрова Арнаудова – Атанасова

 

30,00

1.1.20

д-р Галина Николова Цонева – Пейчева

 

15,00

1.1.21

д-р Мариянка Пенева Ашикян

 

15,00

1.1.22

д-р Анелия Лазарова Гоцева – Христова

 

20,00

1.1.23

д-р Лориета Кръстева Георгиева

 

25,00

 

 1. 2.

Консултативен преглед при лекар, различен от началник на клиника/отделение или лаборатория

 1. 2.1

От хабилитирано лице – професор (който не е н-к на клиника/отделение)

 

80,00

 1. 2.2

От хабилитирано лице – доцент (който не е н-к на клиника/отделение)

 

60,00

 1. 2.3

Преглед от лекар – лъчетерапевт

 

60,00

 1. 2.4

Преглед от лекар специалист

 

30,00

 1. 2.5

Гинекологичен преглед

 

30,00

 1. 2.6

Контролен преглед в рамките на 30 дни след първия преглед

 

30,00

 1. 2.7

Консултативен преглед от специалист в друго ЛЗ по договор

 

100,00

 1. 2.8

Консултация с проф. Манеголд

 

300,00

 

2

МАНИПУЛАЦИИ

 1. 1

Вземане на венозна кръв

 

2,00

 1. 2

Вземане на периферна кръв

 

2,00

 1. 3

Мускулна инжекция

 

5,00

 1. 4

Венозна инжекция

 

10,00

 1. 5

Поставяне на подкожна инжекция /без консуматив/

 

5,00

 1. 6

Поставяне на абокат

 

5,00

 1. 7

Поставяне на абокат за инфузии

 

10,00

 1. 8

Венозна инфузия /10-30 мин./

 

15,00

 1. 9

Инхалация

 

6,00

 1. 10

Скарификационна проба за чувствителност

 

2,00

 1. 11

Включване на система (без медикамента)

 

10,00

 1. 12

Малка превръзка

 

10,00

 1. 13

Средна превръзка

 

20,00

 1. 14

Голяма превръзка

 

40,00

 1. 15

Сваляне на конци с малка превръзка

 

20,00

 1. 16

Изпълнение и отчитане на проба Манту

 

15,00

 1. 17

Клизма

 

30,00

 1. 18

Премахване на кожно образувание с местна анестезия

 

50,00

 1. 19

Алергологично тестване

 

10,00

2.20

Вземане на проба за изследване на алкохолно съдържание в кръвта

 

45,00

 1. 21

Обработка и шев на рана с местна анестезия

 

60,00

 1. 22

Обработка и шев на рана с обща анестезия

 

150,00

 

3

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

 

Медицинско свидетелство

 

 

 1. 1

Прегледи – всеки специалист

 

15,00

 1. 2

Медицинско свидетелство за работа в чужбина

 

50,00

 1. 3

Медицинско свидетелство за професионална шофьорска книжка

 

50,00

 1. 4

Служебна бележка

 

3,00

 1. 5

Заверка на медицинско удостоверение за брак от О-е фтизиатрия

 

5,00

 1. 6

Издаване на удостоверение за осиновяване от О-е по фтизиатрия

 

10,00

 1. 7

Издаване на дубликат от епикриза

 

5,00

 1. 8

Издаване на дубликат от болничен лист

 

10,00

 1. 9

Копие от ЕМГ

 

10,00

 

4

АПАРАТНИ И ИНСТРУМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

 1. 1

ЕКГ – стандартно

 

10,00

 1. 2

Велоергометричен тест

 

100,00

 1. 3

Холтер

 

60,00

4.4

24 часа амбулаторно мониторване на артериално налягане

 

60,00

 1. 5

Ехокардиография

 

60,00

4.6

Ехокардиография - трансезофагиална

 

150,00

 1. 7

Абдоминална ехография при деца

 

30,00

 1. 8

Доплер ехография

 

50,00

 1. 9

Ставна ехография

 

20,00

 1. 10

Електроенцефалография (ЕЕГ)

 

40,00

 1. 11

Електромиография

 

50,00

 1. 12

Остеодензитометрия

 

40,00

 1. 13

Диагностична горна ендоскопия (без анестезия)

 

130,00

 1. 14

Диагностична долна ендоскопия, фиброколоноскопия (без анестезия)

 

180,00

 1. 15

Фибробронхоскопия + стойността на щипката

 

180,00

 1. 16

Аудиометрия

 

15,00

 1. 17

Отоневрологично изследване 

 

50,00

 1. 18

Разчитане на миелограма

 

30,00

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

Избор на лекар

 

 

При големи операции

 

500,00

При средни операции

 

300,00

При малки операции

 

150,00

Избор на екип

 

 

При големи операции

 

900,00

При средни операции

 

700,00

При малки операции

 

400,00

Ползване на самостоятелна стая

 

90,00

Такса придружител – без отделенията по медицинска онкология и педиатрия

 

20,00

Платен леглоден без медикаменти

 

65,00

Транспортни услуги /за 1 км./

 

1,25

Сестрински пост – дневно/на дежурство

 

30,00

Клинична рехабилитация по правилата на КП

 

 

КП 262

 

482,00

КП 263

 

330,00

КП 264

 

482,00

КП 265

 

330,00

Административна такса за разглеждане и обработка на документи за клинични изпитвания/проучвания

 

2 000,00

Административна такса за обработка на документи

 

30,00

 

ПРОФИЛАКТИЧНИ ПАКЕТИ

Профилактичен пакет Кардиология - хипертония

 

150,00

Профилактичен пакет Кардиология - основен

 

130,00

Профилактичен пакет Кардиология - разширен

 

470,00

Профилактичен пакет Пулмология – основен

- преглед от пулмолог

- финкционално изследване

- снимка

 

130,00

Профилактичен пакет Пулмология – разширен

- преглед от пулмолог

- финкционално изследване

- снимка

- скенер

 

540,00

Профилактичен пакет Ендокринология

 

200,00

Профилактичен пакет болести на обмяната

 

100,00

Профилактичен пакет - Съдов

 

150,00

Профилактичен пакет Ранен климактериум /при жени над 40 г./

 

230,00

Профилактичен пакет Климактериум /при жени над 40 г./

 

230,00

Профилактичен пакет полово предавани болести

 

120,00

Профилактичен пакет Гинекология

 

180,00

Профилактичен пакет Мамология

 

65,00

Профилактичен пакет Гастроентерология

 

70,00

 

САНИТАРНИ ПАКЕТИ

Санитарен пакет Минимум

 

20,00

Санитарен пакет Среден

 

30,00

Санитарен пакет Оптимум

 

40,00

Плащане по банков път:

Плащането по банков път се извършва чрез превод към сметката на "МБАЛ Уни Хоспитал" в Райфайзенбанк ЕАД:

IBAN: BG41RZBB91551063912018

BIC: RZBBBGSF