Управленски екип

Професионализъм, Компетентност и Отдаденост

Човешкото здраве е най-голямата ценност. Осъзнавайки своята отговорност, ние създадохме екип от доказани български лекари, млади специалисти, както и  широк кръг от чуждестранни консултанти, които диагностицират и лекуват в Уни Хоспитал. 

 • silvi-kirilov_159x201_crop_5555ab8ee4

  Доц. д-р Силви Кирилов д.м.

  Управител на "МБАЛ - Уни Хоспитал"

  Завършва медицина през 1974 година гр. София. 1982 година придобива специалност урология. От 1975г. - 1976г. лекар окръжна болница Монтана - ОАРИЛ. От 1977г. - 2002г. асистент, старши, главен и главен административен асистент на Катедрата по урология МБАЛ "Александровска" ЕАД. От 2003г - 2005г. прокурист и изпълнителен директор на МБАЛ "Александровска" ЕАД. От 2007г. - 2009г. Изпълнителен директор на МБАЛ „Доверие” и ДЗОФ „Европа” АД. 2005г. - 2006г. завършва Здравен мениджмънт и придобива научна степен Доктор - Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията. 2009 година - доцент по урология. От 2011г. - 2013г. изпълнителен директор - агенция по трансплантация.

 • d-r-hristov_159x201_crop_d6b49eff0f

  Д-р Михаил Панайотов Христов

  Заместник - управител на "МБАЛ - Уни Хоспитал"

  ОБРАЗОВАНИЕ: Магистър по медицина с клинична специалност „Ортопедия и травматология”; Магистър по „Стопанско управление“ - специалност „Здравен мениджмънт“. ЗАЕМАНИ АДМИНИСТРАТИВНИ ПОЗИЦИИ:  Експерт към Парламентарната комисия по здравеопазването, младежта и спорта;  Председател на Надзорният съвет на Националната Здравно Осигурителна Каса;  Член на Висшият Медицински Съвет;  Съветник на Министъра на здравеопазването;  Председател на Съвет на директорите на болница;  Член на Комитета за управление и Ръководител на работна група по проект на Световна банка;  Лектор в проект финансиран от Испанското правителство и по програма ФАР-Консенсус с Германската компания – BASYS  Консултант на проект „Изграждане на Медицински онкологичен и лъчетерапевтичен комплекс в гр. Панагюрище“. РАБОТНИ МЕСТА:  Директор Изпълнителна Агенция „Медицински Одит”  Директор на Регионален Център по Здравеопазване – София;  Директор дирекции: „Медицински Контрол” и „Маркетинг и продажби” в Доброволен здравноосигурителен фонд;  Началник отдел „СИМП” в ЦУ София на НЗОК;  Главен инспектор и Държавен инспектор в Изпълнителни агенции;  Управител и финансов контрольор на болница;  Управител на Медицински център;  Началник на Отделение „Ортопедия и травматология“ в СБАЛ;