Управленски екип

Професионализъм, Компетентност и Отдаденост

Човешкото здраве е най-голямата ценност. Осъзнавайки своята отговорност, ние създадохме екип от доказани български лекари, млади специалисти, както и  широк кръг от чуждестранни консултанти, които диагностицират и лекуват в Уни Хоспитал. 

 • dsc07573_159x201_crop_57bdec6524

  Д-р Михаил Христов

  Управител на "МБАЛ - Уни Хоспитал"

  Д-р Христов е завършил медицина със специалност „Ортопедия и травматология“, както и магистратура по стопанско управление със специалност „Здравен мениджмънт“.

  Д-р Христов е заемал административните позиции:

  • Експерт към Парламентарната комисия по здравеопазването, младежта и спорта;
  • Председател на Надзорният съвет на Националната Здравно Осигурителна Каса;
  • Член на Висшият Медицински Съвет;
  • Съветник на Министъра на здравеопазването;
  • Председател на Съвет на директорите на болница;
  • Член на Комитета за управление и Ръководител на работна група по проект на Световна банка;
  • Лектор в проект финансиран от Испанското правителство и по програма ФАР-Консенсус с Германската компания – BASYS
  • Консултант на проект „Изграждане на Медицински онкологичен и лъчетерапевтичен комплекс в гр. Панагюрище“.

   Новият управител на „Уни Хоспитал“ има и солиден опит като:

  • Директор Изпълнителна Агенция „Медицински Одит”
  • Директор на Регионален Център по Здравеопазване – София;
  • Директор дирекции: „Медицински Контрол” и „Маркетинг и продажби” в Доброволен здравноосигурителен фонд;
  • Началник отдел „СИМП” в ЦУ София на НЗОК;
  • Главен инспектор и Държавен инспектор в Изпълнителни агенции;
  • Управител и финансов контрольор на болница;
  • Управител на Медицински център;
  • Началник на Отделение „Ортопедия и травматология“ в СБАЛ;

 • rumqna-valkova_159x201_crop_897f9390e2

  Д-р Румяна Вълкова

  Зам.-управител "Лечебна дейност"

  Д-р Вълкова завършва Медицина през 1997 година. През 2010 година придобива специалност по Спешна медицина. 

  Д-р Вълкова е работила:

  • в ЦСМП София като лекар;
  • в Спешно отделение на УМБАЛ „Св. Анна“ като лекар и зам.-началник;
  • в РЗОК-София област като лекар контрольор;
  • като директор на дирекция „Медицински дейности“ в РЗИ-София област.

  Д-р Вълкова е магистър по "Здравен мениджмънт" и е завършила обучения и курсове по „Здравен мениджмънт“, „Проект – разработване и управление на проекти в здравеопазването“, „Лидерство за добро управление“, „Последни промени в нормативната уредба, регулираща системата на здравеопазването“, „Психологична медицина в общата практика“ към СЗО, Школа по превантивна кардиология към българска лига по хипертония, български липиден комитет и катедра по пропедевтика на вътрешните болести към Медицинския университет – София, „Лечебни растения в превенцията на хроничните неинфекциозни болести“, „Психо-социално консултиране на деца и юноши“.

  Д-р Вълкова е лектор по „Първа долекарска помощ“ към Българския червен кръст.