График лекари Медицински Център

График лекари

Контакти: Регистратура-Медицински център: 0357/88 535

Графици на лекарите, работещи по НЗОК:

 

 1. Д-р Николай Радулов – акушерство и гинекология

 

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

9.00 - 15.00

9.00 - 15.00

9.00 - 15.00

9.00 - 16.00

 

Домашни прегледи

15.00 - 16.00

 

 

 

 

Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***

 

15.00 - 16.00

 

 

 

Програма “Майчино здравеопазване” от специалист от “Акушерство и гинекология”

 

 

15.00 - 16.00

 

 

 

 1. Д-р Александра Силяноска – акушерство и гинекология

 

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

 

 

 

8.00 – 11.00

8.00 – 12.00

Домашни прегледи

 

 

 

 

12.00 – 13.00

Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***

 

 

 

12.00 – 13.00

 

Програма “Майчино здравеопазване” от специалист от “Акушерство и гинекология”

 

 

 

11.00 – 12.00

 

 

 1. Д-р Йордан Попов – гастроентерология

 

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

15.30 – 17.30

15.30 – 17.30

15.30 – 16.30

15.30 – 17.30

15.30 – 16.30

Домашни прегледи

 

 

 

 

16.30 – 17.30

Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***

 

 

16.30 – 17.30

 

 

 

 1. Д-р Иван Вълков – гастроентерология

 

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

7.00 – 8.00

17.00 – 18.00

7.00 – 8.00

17.00 – 18.00

7.00 – 8.00

7.00 – 8.00

7.00 – 8.00

17.00 – 18.00

Домашни прегледи

 

 

17.00 – 18.00

 

 

Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***

 

 

 

17.00 – 18.00

 

 

 1. Д-р Емануела Кожухарова – ендокринология и болести на обмяната

 

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

 

 

 

8.00 – 16.00

 

Домашни прегледи

 

 

 

17.00 – 18.00

 

Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания ***

 

 

 

16.00 – 17.00

 

 

 1. Д-р Христо Чалъков – ендокринология и болести на обмяната

 

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

 

7.00 – 8.00

17.00 – 19.00

 

 

 

Домашни прегледи

 

19.30 – 20.00

 

 

 

Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания ***

 

19.00 – 19.30

 

 

 

 

 1. Д-р Пенчо Пенчев – вътрешни болести

 

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

17.00 – 18.00

 

17.00 – 18.00

 

 

Домашни прегледи

19.00 – 19.30

 

 

 

 

ОЛКК**

7.00 – 8.00

18.00 – 19.00

7.00 – 8.00

7.00 – 8.00

18.00 – 19.00

7.00 – 8.00

 

Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***

 

 

 • – 19.30

 

 

 

 1. Д-р Васил Анастасов – вътрешни болести

 

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

 

16.00 – 17.00

 

16.00 – 17.00

16.00 – 17.00

Домашни прегледи

 

17.00 – 18.00

 

 

17.00 – 18.00

ОЛКК**

 

7.00 – 8.00

18.00 – 19.00

 

7.00 – 8.00

18.00 – 19.00

7.00 – 8.00

18.00 – 19.00

Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***

 

 

 

 • – 18.00

 

 

 1. Д-р Емилия Бадаланова – инфекциозни болести

 

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

8.00 – 12.00

 

 

8.00 – 12.00

 

Домашни прегледи

12.00 – 12.30

 

 

 • – 12.30

 

 

 

 1. Д-р Пенчо Пенчев – кардиология

 

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

15.30 – 17.00

 

15.30 – 17.00

 

 

Домашни прегледи

19.30 – 20.00

 

 

 

 

Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания ***

 

 

19.30 – 20.00

 

 

 

 

 1. Д-р Светослав Йовчев – кардиология

 

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

 

8.00 – 18.00

 

 

 

Домашни прегледи

 

19.00 – 19.30

 

 

 

Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания ***

 

18.00 – 19.00

 

 

 

 

 

 1. Д-р Мария Зяпкова – нервни болести

 

Понеделник (от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

16.00 – 17.00

16.00 – 17.00

16.00 – 17.00

16.00 – 17.00

 

Домашни прегледи

 

 

 

 

16.00 – 17.00

ОЛКК**

7.00 – 8.00

18.00 – 19.00

7.00 – 8.00

18.00 – 19.00

7.00 – 8.00

18.00 – 19.00

7.00 – 8.00

18.00 – 19.00

7.00 – 8.00

18.00 – 19.00

 

 1. Д-р Десислава Янчева – нервни болести

 

Понеделник (от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

8.00 – 15.00

 

 

 

8.00 – 15.00

Домашни прегледи

 

 

 

 

15.00 – 15.30

 

 1. Д-р Лена Заекова – нефрология

 

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

 

7.00 – 8.00

7.00 – 8.00

16.30 - 19.30

7.00 – 8.00

 

Домашни прегледи

 

 

19.30 - 20.00

 

 

 

 1. Д-р Николай Узунов – ортопедия и травматология

 

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

15.30 – 19.30

15.30 – 18.30

15.30 – 19.30

15.30 – 19.30

15.30 – 19.30

Домашни прегледи

 

18.30 – 19.30

 

 

 

 

 1. Д-р Любен Попов – ушно-носно-гърлени болести, тел.

Понеделник (от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

 

 

15.30 – 17.30

 

15.30 – 17.30

Домашни прегледи

 

 

17.30 – 18.30

 

17.30 – 18.30

 


 1. Д-р Златка Попова – хирургия

 

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

 

8.00 - 12.00

 

8.00 - 12.00

 

Домашни прегледи

 

 

 

12.00 - 13.00

 

Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***

 

12.00 - 13.00

 

 

 

 

 1. Д-р Светозар Гъмзов – хирургия

 

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

16.30 – 18.30

16.30 – 17.00

16.30 – 17.00

16.30 – 17.00

16.30 – 18.30

Домашни прегледи

18.30 – 19.00

 

 

 

 

Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***

 

 

18.00 – 18.30

 

 

 

 1. Д-р Юрий Стоянов – хирургия

 

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

 

17.00 - 18.00

 

17.00 - 18.00

 

Домашни прегледи

 

 

 

 

17.00 - 18.00

ОЛКК**

7.00 – 8.00

18.00 – 19.00

7.00 – 8.00

18.00 – 19.00

7.00 – 8.00

18.00 – 19.00

7.00 – 8.00

18.00 – 19.00

7.00 – 8.00

18.00 – 19.00

Профилактични прегледи на ЗОЛ с повишен риск от заболявания***

 

 

17.00 - 18.00

 

 

 

 1. Д-р Тодор Бургуджиев – анестезиология и интензивно лечение

 

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

16.00 - 17.00

16.00 - 17.00

16.00 - 17.00

16.00 - 17.00

 

Домашни прегледи

 

 

 

 

16.00 - 17.00

 

 1. Д-р Юрий Стоянов – гръдна хирургия

 

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

16.00 - 18.00

16.00 - 17.00

16.00 - 17.00

16.00 - 17.00

 

Домашни прегледи

 

 

 

 

16.00 - 17.00

 

 1. Проф. Д-р Веселина Михайлова –

гръдна хирургия

 

Понеделник (от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

 

 

8.00 – 17.00

 

 

Домашни прегледи

 

 

17.00 – 18.00

 

 

 

 1. Д-р Стоян Генадиев – съдова хирургия

 

Понеделник (от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

7.00 – 8.00

15.30 – 19.30

 

7.00 – 8.00

15.30 – 19.00

 

 

Домашни прегледи

 

 

19.00 - 19.30

 

 

 

 1. Д-р Галина Цонева – Пейчева – клинична лаборатория

 

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

15.30 – 19.30

15.30 – 19.30

15.30 – 19.30

15.30 – 19.30

15.30 – 19.30

 

 1. Д-р Веселин Толинов – образна диагностика

 

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

15.30 – 19.30

 

15.30 – 19.30

 

 

 

 1. Д-р Маргарита Бикова – образна диагностика

 

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

 

15.30 – 19.30

 

 

15.30 – 19.30

 

 

 

 

 

 

 1. Д-р Александър Георгиев – образна диагностика

 

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

 

 

 

 • – 19.30

 

 

 1. Д-р Зорница Русева – образна диагностика

 

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

 

 • – 19.30

 

 • – 19.30

15.30 – 19.30

 

 1. Д-р Лориета Георгиева – трансфузионна хематология

 

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

15.30 – 19.30

15.30 – 19.30

15.30 – 19.30

15.30 – 19.30

 • – 19.30

 

 1. Д-р Мариянка Ашикян – микробиология

 

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

15.30 – 19.30

15.30 – 19.30

15.30 – 19.30

15.30 – 19.30

 • – 19.30

 

 1. Д-р Лида Хаджиева

 - микробиология

 

Понеделник

(от – до)

Вторник

(от – до)

Сряда

(от – до)

Четвъртък

(от – до)

Петък

(от – до)

Амбулаторни прегледи

15.30 – 19.30

15.30 – 19.30

15.30 – 19.30

15.30 – 19.30

15.30 – 19.30