Договори със застрахователни компании

Преди да ни посетите, моля запознайте се със следната информация:

Уни Хоспитал има сключени договори със следните застрахователни компании:

  • ЗД „ЕВРОИНС“ АД
  • ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ АД
  • „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО“ АД
  • ЗД „СЪГЛАСИЕ“ АД

Здравната застраховка представлява доброволно, частно ползване на пакети от медицински услуги. Тези пакети се предлагат от различни застрахователни компании.