Нуклеарна медицина

Обща информация

Нуклеарната медицина е медицинска специалност, която се занимава с диагностика и лечение с помощта на белязани с радионуклиди химични съединения (радиофармацевтици), които се инжектират в човешкото тяло.

Отделението по Нуклеарна медицина разполага с последно поколение хибриден апарат – Позитронно-емисионен томограф с компютърен томограф-ПЕТ скенер(ПET/КТ) – Siemens Biograph mCT64. Апаратът е обурудван с най-чувствителния кристален детектор за ПЕТ, както и с ултра бърз многосрезов детектор за КТ. Това позволява да се постигне изключително високо качество и прецизност на диагностичния процес. Технологията дава възможност да се намали времето за изследване, което води до по-ниско лъчево натоварване и по-голям комфорт на пациента.

Отделението е оборудвано с мобилен диспенсър-инжектор за напълно автоматично изчисляване и подготвяне на индивидуалната пациентска доза радиофармацевтик. Мобилността на инжектора позволява аплицирането на радиоактивния продукт да се осъществи при необходимост до леглото на пациента, подобрявайки допълнително неговия комфорт.

Отделението разполага с уникална за страната лазерна система за прецизно позоциониране на пациентите (идентична с тази, която се използва при планиране и провеждане на лъчелечението). Това дава възможност диагностичният резултат от ПЕТ/КТ да се включи директно в терапевтичния процес, водейки до повишаване ефективността на лечението.

В Отделението по Нуклеарна медицина работят двама лекари със специалност "Медицинска радиология" (Нуклеарна медицина и лъчелечение). И двамата са с над 30 години професионален опит в областта на нуклеарната медицина с подчертан професионален интерес към приложението на диагностичните и терапевтичните нуклеарно-медицински методи в онкологията.

 

 

 

Видео

nuclearna-thumb_231x155_crop_fbb474330d
Нуклеарна Медицина

Албуми

dsc-0006_230x155_crop_9035b9d57a
Отделение по нуклеарна медицина - PET-CT

Апаратура

Позитронно-емисионен томограф (ПET скенер) на фирмата Siemens.

Контакти

Свържете се с нас!