Клинична лаборатория

Обща информация

В Клинична лаборатория се извършват хематологични, клинично-химични, хемостазни, уринни, хормонални и високо специализирани (туморни маркери, метаболитни субстрати, лекарствено мониториране) изследвания.

В лабораторията работят двама лекари, един химик и 5 медицински лаборанти.

 

Лабораторията е оборудвана с най-съвременна аналитична апаратура:

  • Селективни хематологични броячи;
  • Интегрирана биохимична и имунологична система;
  • Автоматизирани хемостазни анализатори;
  • Агрегометър и тромбеластограф;
  • Уринен анализатор на флоуцитометричен принцип;
  • Кръвно-газови анализатори;
  • Апарати за измерване на СУЕ.

 

Албуми

microbiologia_230x155_crop_3b97c617cc
Клинична лаборатория

Контакти

Свържете се с нас!