СЪБИТИЯ И ОБУЧЕНИЯ

Обучение на служба трудова медицина

Обучение на служба трудова медицина

На 15.03.2019 г. Служба по трудова медицина към „МБАЛ-УНИ ХОСПИТАЛ“ ООД с лектор проф. д-р Невена Цачева-Христова проведе обучение на представителите в комитета по условия на труд на „МБАЛ Уни Хоспитал“ООД на основание чл. 6, ал. 2 на Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията