Лекари

Резюме

Д-р Узунов е завършил медицина през 1996 г. в Медицински Университет-София.

Придобива специалност по ортопедия и травматология през 2005г. като ординатор в Клиниката по детска травматология, УМБАЛСМ „Пирогов“, Медицински Университет – София.

От 2008г. до 2013г. е шеф екип по спешна травматология в УМБАЛСМ ”Пирогов”.

От 2013г. до 2015г. е началник на Клиника по детска ортопедична травматология, УМБАЛСМ ”Пирогов”.

От 2016г. работи като ортопед-травматолог в МБАЛМ ”Уни-хоспитал”,гр.Панагюрище.

Д-р Узунов има сертификат от Аrbeitsgemeinshchaft fur Оsteosynthesefragen /AO-ASIF/ за хирургично лечение на фрактури за напреднали-2006г.

Притежава сертификати за остеоденситометрия и за протезиране на големи стави от медицинските университети в гр.София и гр.Пловдив.

От 2005г. до 2012 г. е консултант-травматолог към Планинска спасителна служба на БЧК .

През 2001г. завършва двугодишен следдипломен квалфикационен курс по физиотерапия и рехабилитация на болни с ортопедични заболявания в Клиника по физикална терапия и рехабилитация към УМБАЛСМ ”Пирогов”.

През 2010г. придобива специалност „Здравен мениджмънт” в Медицински университет – София.

Д-р Узунов има публикации в ортопедични списания, както и ежегодни участия в конгреси и конференции на национално и международно ниво.

Участвал е в множество ортопедо-травматологични курсове и специализации в България и чужбина.

Професионалните интереси на д-р Узунов включват спортна травматология,  лечение на колянна, раменна, глезенна, киткова става, обща и детска травматология, ранно лечение на артрозно променени стави, протезиране на тазобедрени стави, реконструктивна хирургия на ходилото, както и лечение на последици и усложнения от ортопедични операции.

Д-р Узунов членува в БОТА, АО Тrauma-Bulgaria, Kuntcher Society GMBh.

Владее писмено и говоримо английски и руски език, използва и немски език.

 

Специализации

Д-р Узунов има сертификат от Аrbeitsgemeinshchaft fur Оsteosynthesefragen /AO-ASIF/ за хирургично лечение на фрактури за напреднали-2006г.

Притежава сертификати за остеоденситометрия и за протезиране на големи стави от медицинските университети в гр.София и гр.Пловдив.

Контакти