Лекари

Резюме

Д-р Стоян Генадиев, д.м, се дипломира успешно по специалността медицина през 2007 година в Медицински университет - София. От 2007година работи като лекар в Клиника по съдова хирургия и ангиология при УМБАЛ „Св. Екатерина“, гр. София. От 2009 година става асистент в катедра по Сърдечносъдова хирургия при Медицински университет - София. През 2015 г. придобива специалност по Съдова хирургия. Защитил е докторантура на тема „Избор на метод за лечение на пациенти с варикозна болест“.

От 2015 година работи като съдов хирург в МБАЛ „Уни Хоспитал“.

Д-р Генадиев има над 30 научни публикации и съобщения в наши и чужди научни списания. Взел е участие в множество научни форуми, както в България, така и в Германия и Англия, и продължава да работи в посока подобряване на квалификацията си чрез обучение в разнородни курсове в страната и чужбина. Провел е специализации в Холандия, Швейцария, както и в Белгия на тема „Радиофреквентна аблация на пациенти с разширени вени“.

Преминал е обучение за Добра клинична практика.

Писмено и говоримо владее английски език на високо ниво.

Член е на Български лекарски съюз (БЛС), Българското Национално Дружество по Съдова и Ендоваскуларна Хирургия и Ангиология (БНДСЕХА), Българската асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия (БАГССХ), Българско дружество по ендоваскуларна терапия (БДЕТ).

Специализации
Контакти