Лекари

Резюме

Десислава Гагова е магистър по психология, завършила с отличие в ПУ "Паисий Хилендарски".

Има богат професионален опит в различни институции и с хора от различна възраст. Няколко години е била частен психолог в град Пазарджик, като един от първите млади психолози, осмелили се да приложат психологията в България - по модела на западните държави.

Работила е в армията, където е обучавана на техники от съвременните психологически теории. Работила е в основно училище и в елитна математическа гимназияс деца и тийнейджъри. 

Била е психолог на центрове за деца и възрастни хора с увреждания. 

В Панагюрище е позната на гражданите от иновативните психологически дейности, които прилага при работата си като психолог в МБАЛ "Събо Николов", както и от статиите, които публикува периодично в местен вестник. 

Специализации

2003 г. - завършила към СУ "Св. Климент Охридски": 

  • Консултиране при кризи на личността и психотравмени събития
  • Консултиране при поведенчески проблеми при юноши
  • Краткосрочен подход при консултирането
  • Индивидуална и фамилна консултация

Равнище на постижение: А (отлично), постигнато чрез: презентация на резултати от собствената консултанска практика.

2004 г. - завършила към СУ "Св. Климент Охридски" модул на тема: Приложение на съвремените подходи и техники в консултанската дейност: 

  • Консултански подходи: психодинамичен, клиентоцентриран, проблемно-ориентиран, психодраматичен
  • Невербално взаимодействие при психологическото консултиране
  • Работа с контратрансферни реакции

Равнище на постижение: А (отлично), постигнато чрез: презентация на резултати от собствената консултанска практика.

2006 г. към Военна академия " Георги Стойков Раковски" - София - завършен с отличие курс по "Военни психолози", 3-то ниво

 

Контакти