Лекари

Резюме

Десислава Гагова е магистър по психология, завършила с отличие в ПУ "Паисий Хилендарски".

Има богат професионален опит в различни институции и с хора от различна възраст. Няколко години е била частен психолог в град Пазарджик, като един от първите млади психолози, осмелили се да приложат психологията в България - по модела на западните държави.

Работила е в армията, където е обучавана на техники от съвременните психологически теории. Работила е в основно училище и в елитна математическа гимназияс деца и тийнейджъри. 

Била е психолог на центрове за деца и възрастни хора с увреждания. 

В Панагюрище е позната на гражданите от иновативните психологически дейности, които прилага при работата си като психолог в МБАЛ "Събо Николов", както и от статиите, които публикува периодично в местен вестник. 

Специализации
Контакти