Лекари

Резюме

Трудов стаж и опит общо: 15 години

2003 – 2004 г. – Основен курс и придобита специалност ВСД: Интервенционална пулмология, Фибробронхоскопия при деца и възрастни: I-во ниво в СБАЛББ „Св. София“ – гр. София, МУ- гр. София

2015 – 2016 г. – Специалист-консултант по Детска пневмология и фтизиатрия МЦ Детски болести към УСБАЛДБ „Проф. Ив. Митев“ – София

Образование:

2001 г. МУ-София – лекар магистър

2010 г. – Придобиване на научна степен „Доктор“ след публична защита пред ВАК на тема: „Диагностични и терапевтични възможности на ФБС и БАЛ при деца с хронични белодробни заболявания

2016 г. – Придобива квалификация – интензивен курс по неонатология: „Кардиопулмонална ресустциатация на новороденото“ в МУ-София, АГ „Майчин дом“

Научно-изследователска работа и интереси:

  • Изследване нива на имуноглобулини и определяне на клетъчни и неклетъчни компоненти на бронхоалвеоларния лаваж при деца
  • Изследване нива на Еозинофилен Катион Протеин е БАЛ
  • Мениджмънт на Бронхиалната астма у деца
  • Ранно откриване и превенция на ТБК у деца

Участвал е в редица международни конгреси и има научни публикации.

 

 

 

Специализации
Контакти

vladi_ulevinoff@yahoo.com