Лекари

Резюме

Професионалната биография на д-р Адул Али Кахтан, д.м. включва:

  • Сертификат по бронхология: Бронхоскопия, от МУ-София, 2017 г.
  • Сертификат по абдоминална ехография в детска възраст - МУ-София, 2014г.
  • Доктор на науките - МУ-София, 2013 г.
  • Специалност по детска пулмология - МУ-София, 2010 г.
  • Специалност по детски болести - МУ-София, 2005 г.
  • Висше образование по медицина - МУ-София, 1998 г.
  • Допълнителна специализация по спешни състояния в детска възраст - pediatric casualty department "AL Adan" Hospital, Kuwait 2015'

Д-р Адул Али Кахтан има редица участия в национални и международни педиатрични конгреси в областта на детските болести, предимно детска пулмология и детски инфекциозни заболявания. 

Специализации
Контакти