Лекари

Резюме

Д-р Кожухарова е завършила медицина в МУ-София през 2005 г. През 2014 г. придобива специалност Ендокринология и болести на обмяната. 

Работила е в Център за спешна медицинска помощ - София (2006 г.), от 2007 до 2014 г. е ординатор в Клиника по ендокринология на Военномедицинска академия - София и ендокринолог в доболнична помощ (2015-2016г.). От 2016 г. е в Отделение по ендокринология на "МБАЛ Уни Хоспитал". 

Д-р Кожухарова има завършени курсове по ехография на щитовидна жлеза и шийна област, спешни ендокринни състояния, остеопорозаи дензитометрия.

Областите на професионален и научен интерес на д-р Кожухарова включват захарен диабет, заболявания на щитовидната жлеза и ендокринен стерилитет. 

Д-р Емануела Кожухарова има над 15 публикации като автор и съавтор в български научни списания. 

Член е на Българското дружество по ендокринология и Американското ендокринологично общество (AES).

Специализации

Д-р Кожухарова има завършени курсове по ехография на щитовидна жлеза и шийна област, спешни ендокринни състояния, остеопороза и дензитометрия.

Контакти

0357 88 122

0357 88 522