Лекари

Резюме

Д-р Биляна Тенева е завършила висшето си медицинско образование през 2005 г в Медицински Университет - гр. Пловдив. Специализира гастроентерология в УМБАЛ „Св. Георги“-гр Пловдив и  придобива специалност  през 2014 г. Същата година защитава  научно-образователна степен „доктор“ в МУ-Пловдив  на тема „Оценка на бъбречната функция при пациенти с чернодробна цироза“ с научен ръководител доц. Николай  Кръстев, дм. Работила е последователно в системата на спешната медицинска помощ, в гастроентерологичните отделения на  УМБАЛ „Св. Георги“-гр. Пловдив (2009 г.-2014г), УМБАЛ – Токуда Болница-гр. София (2015 г.-2017 г.), а от август 2017 г в МБАЛ "Уни Хоспитал".

Специализации

Притежава сертификати за диагностична и интервенционална гастроинтестинална ендоскопия, конвенционална, доплерова и контрастно-усилена  ехография.
• Професионалните и  умения включват диагностична и терапевтична горна и долна гастроинтестинална ендоскопия, вкл.  ендоскопска хемостаза, ендоскопска полипектомия, ендоскопско  връзково лигиране на варици на хранопровода. Научните  и клинични интереси включват:
• интервенционални диагностични и терапевтични методи в гастроентерологията;
• лечение на усложненията на чернодробната цироза и автоимунни чернодробни заболявания
• лечение на хроничните възпалителни чревни заболявания-улцерозен колит и болест на Крон.
Член е на Българското научно дружество по гастроентерология.

Контакти