Лекари

Резюме

 

1991 – 2001- н.с. ІІ ст. към ОКЛМ, УБ “Царица Йоанна” –

2001- 2006 - Зав. Клинична лаборатория към ДКЦ ХХ

2006 – 2017 - Зам. Управител СМДЛ”АРМИЛАБОР”ООД      

2017 "МБАЛ-Уни - Хоспитал" - завеждащ Лабораторен блок       

Курс "Здравен мениджмънт за ръководни кадри" 

Придобита специалност по Клинична лаборатори, МА-София, Хуманна медицина

Немска езикова гимназия София       

 

Специализации

- Специализация и работа към Катедрата по Клинична химия, Университет Кьолн, Германия

- Участия в клинични проучвания на лабораторно ниво

- Публикации в наши и чужди специализирани издания

- Участия в наши и международни медицински

Контакти

тел.за връзка - +359887464735

dr.galja@gmail.com