Лекари

Резюме

Д-р Димитър Димитров завършва медицина в Медицински Университет - София през 2008г, лауреат на "Златен Хипократ". Специализира Гастроентерология в УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" гр София. Притежава сетификати за диагностична и интервенционална гастроинтестинална ендоскопия, както и за конвенционална, Доплер и интервенционална абдоминална ехография.

Работил е в МБАЛ "Свети Иван Рилски 2003" Дупница, Военномедицинска Академия София, а от 2016г - в МБАЛ "Уни Хоспитал".

Професионалните му умения включват диагностична и терапевтична горна и долна гастроинтестинална ендоскопия, в т.ч. ендоскопска хемостаза, ендоскопска полипектомия, ендоскопско банд лигиране, ендоскопска балонна дилатация, ендопротезиране и др. Владее конвенционална абдоминална ехография и Доплер-ехография, перкутанни инвазивни процедури – перкутанна биопсия на черен дроб и панкреас, перкутанен билиарен дренаж, пункционно лечение на кисти и абсцеси и др..

Научните му и клинични интереси включват:

  • Интервенционални диагностични и терапевтични методи в гастроентерологията;
  • Прогресия на хроничните чернодробни заболявания;
  • Лечение на усложненията на чернодробната цироза;
  • Хепатоцелуларна канцерогенеза;
  • Съвременно лечение на хронични вирусни хепатити;
  • Автоимунни чернодробни заболявания.

Участвал е с презентации на национални конгреси по гастроентерология и абдоминална ехография.

Специализации
Контакти