Лекари

Резюме

Д-р Саджаклиев завършва медицина в  Медицинска Академия София 1987 г. с отличен успех.

  • През 1991 година придобива специалност Вътрешни  болести;
  • През 1995 година - специалност гастроентерология и диететика;
  • През 2005 година специалност Онкология.

Работи последователно в Транспортна болница Русе 1987-1991 като ординатор, Окръжна болница Русе 1991-1998 година – завеждащ сектор Гастроинтестинална  ендоскопия и ехография, в частна хирургична клиника Медикус от 1998 до 1999 година като гастроентерог, в Столичен онкологичен център от 1999 до 2006 година като гастроентеролог, в Токуда Болница София за периода 2006-2012 година като  гастроетеролог, като завеждащ Гастроетерологично  отделение на Клиника  по  гасронтерология и пулмология през периода 2012 -2013 година в Токуда Болница, както и като завеждащ Клиника по медицинска  онкология и  хемотология 2013 – 2015 година, в УМБАЛ „Св. Ана“ София като гастроетеролог и Многопрофилна болница гр. Локерен, Белгия като гастроетеролог през 2015-2016 година.

 

Специализации

1995г. - Болница „Арнем“ Холандия - обща гастроентрология;

2002г. - Университетска клиника „Епендорф“ Хамбург, Германия при проф. Н. Сухендра;

2010г. - Болница „Банер“ Финикс, Аризона, САЩ;

2012г. - Университетска болница „Поншалуй“ Рен, Фрация проф. Карим Буджема –чернодробна трансплантация;

2013г. - Кишиуада болница Осака, Япония - ендоскоски субмукозни дисекции и ЕРХПГ;

2016г. - Болница „Сент Никлас“ Белгия - нутритивна медицина и ендоехо

Д-р Саджаклиев е член на Българското дружество по гастроентерология, ЕGSE, WEO, WFGM, ECCO.

 

 

 

Контакти

тел. за връзка - 0887 713 431