Лекари

Резюме

Д-р Георгиев е специалист по образна диагностика с призната специалност. Има защитен дисертационен труд за присъждане на научна и образователна степен „Доктор“ на тема „Образна диагностика на хроничната артериална недостатъчност на долните крайници – дигитална субтракционна ангиография и компютър – томографска ангиография. Оценка на ангажираността на бъбречните артерии“.

Сферите на компетентност на д-р Георгиев са: Конвенционални рентгенова диагностика; КТ диагностика; МР диагностика; Ехографска диагностика; Мамографска диагностика; Ангиографска диагностика.

Професионалните интереси на д-р Георгиев са в областта на ангиографската (съдова) образна диагностика, образна диагностика на сърдечната система, образна диагностика на стомашно-чревния тракт и хепатология, неврорентгенология, травматология, спешна образна диагностика и др.

Езикови компетенции: английски; френски.

Д-р Георгиев е асистент към катедра по Образна диагностика на МУ „Пловдив“, член на БЛС, на Националното и Европейско дружество по образна диагностика.

Извънпрофесионалните му интереси са в областта на музиката, фотографията, спелеологията и др.

Д-р Георгиев е работил в УМБАЛ „Свети Георги“ Пловдив.

Специализации

Д-р Георгиев има преминати курсове по интервенционална образна диагностика към Европейското училище по интервенционална образна диагностика; по абдоминална ехография; ехография на повърхностни структури и малък таз; ехография на млечната жлеза; преминато обучение по образна диагностика в институт Уейл Корнел – Австрия.

Контакти