Лекари

Резюме

Доц д-р Симеон Димитров е кардиолог, началник на Клиника по кардиология в МБАЛ "Уни Хоспитал".

Завършил е медицина в МУ-София през 1986 г. Има специалности по вътрешни болести и кардиология, както и лиценз за инвазивен кардиолог (от 2003 г).

Има значителен професионален опит като инвазивен и клиничен кардиолог (натрупан основно в университетската Александровска болница в София, но и в инвазивни лаборатории извън София, където е участвал в стартирането и развитието на инвазивната диагностика и коронарните интервенции – Плевен 2008 г; Благоевград 2011-2014 г; Враца 2014-2015г и др.).

Доц. Димитров е автор е на редица публикации и съобщения в българската и международната кардиологична литература. Автор и съавтор е в 3 учебника и монографии. Има участия в национални и международни форуми. През 2006 г защитава дисертация на тема „Изследване на реперфузията при пациенти с остър миокарден инфаркт и първична коронарна ангиопластика”, в която предлага оригинален метод за оценка на реперфузията след първична коронарна ангиопластика при остър инфаркт.

От 2010 г има придобито научно звание доцент по кардиология.

Доц. Димитров има значим преподавателски опит като старши и главен асистент по кардиология, натрупан в Александровска университетска болница.

 

Член на българското кардиологично дружество; на българското дружество по интервенционна кардиология и на европейската асоциация по перкутанни коронарни интервенции (EAPCI). Член на европейското дружество по кардиология(ESC).

Областите на научен интерес на доц. Димитров са: остри коронарни синдроми, първична ангиопластика при остър инфаркт с СТ елевация – логистика, миокардна реперфузия, no reflow - диагноза и лечение, лечение на бифуркационни стенози, хронични тотални оклузии, прогресия на исхемичната болест на сърцето.

Участвал е в редица клинични проучвания и международни регистри като CONVINCE(2000-2001); GRACE(2006-2007); PLATO(2007-2008).

Владее английски, френски и руски език.

Специализации
Контакти