Лекари

Резюме

Д-р Капурдов е завършил медицина през 1999 година в София, придобива специалност по патоанатомия през 2006 година.

Д-р Капурдов е работил като началник на отделенията по патология в МБАЛ „Пирдоп“ и МБАЛ „Карлово“, като главен асистент в Центъра по клинична патоанатомия в УМБАЛ „Александровска“ от 2001 до 2016 година.

Д-р Капурдов е автор/съавтор в редица публикации в областта на офталмопатологията, онкопатологията, невроонкопатологията и дерматопатологията. Участвал е в конгреси и форуми по патология в страната и чужбина.

Специализации
Контакти