Лекари

Резюме

Д-р Крисимира Чачова-Ранчева е завършила медицина през 1999 година, придобива специалност по Вътрешни болести през 2008 година, специалност Пневмология и фтизиатрия през 2012 година, магистър е по Здравен мениджмънт.

Д-р Чачова-Ранчева е работила като лекар във Вътрешно отделение на МБАЛ „Събо Николов“, пулмолог в СБАЛПФЗ Пазарджик, интернист в МБАЛ „Пазарджик“, лекар към  Център за спешна медицинска помощ Пазарджик – филиал Панагюрище.

Член е на Българското дружество по белодробни болести и европейската школа по хомеопатия. Завършила е курсове по абдоминална ехография; Основи на палиативната медицина; Спешна медицина; Хомеопатия и шуслерова терапия. Д-р Чачова-Ранчева има интереси в областта на сънната апнея и нарушенията на дишането по време на сън, на хомеопатията и шуслеровата терапия. Притежава сертификат по спирометрия. Участвала е в редица международни конференции и семинари по белодробни болести, вътрешни болести и хомеопатия.

Специализации
Контакти