Лекари

Резюме

Д-р Геров е завършил е медицина през 1999 в Медицински Университет, София.

Придобива специалност по ортопедия и травматология през 2007г., като ординатор в Клиниката по детска травматология, УМБАЛСМ „Пирогов“, Медицински Университет – София

Специализирал е в Япония, Университетска Болница, град Сендай, при професор Итой Ейджи – 2008.

Д-р Геров е работил във Великобритания от 2009 до 2010 година, като сертифициран консултант по професионални заболявания.

От 2010 г. е регистриран в професионалния медицински регистър на Великобритания, с право на практика.

От 2010 до 2012 е консултант-ортопед в болница ТОКУДА.

От 2012 до 2016 работи като консултант-ортопед в Клиниката по Артроскопска Травматология, ВМА, София.

Д-р Геров има сертификат от АО-Европа за лечение на фрактурия за напреднали.

Притежава сертификати за артроскопия и за протезиране на големи стави.

Д-р Геров има публикации в ортопедични списания, както и ежегодни участия в конгреси и конференции на национално и международно ниво.

Участвал е в множество ортопедо-травматологични курсове и специализации в България и чужбина.

Професионалните интереси на д-р Геров включват спортна травматология, артроскопско лечение на колянна, раменна, глезенна, киткова стави, обща и детска травматология, ранно лечение на артрозно променени стави, протезиране на тазобедрени стави, реконструктивна хирургия на ходилото, както и лечение на последици и усложнения от ортопедични операции.

Д-р Геров членува в БОТА, АО Тrauma-Еurope, SICOT, БААСТ, Kuntcher Society.

Владее английски и руски език.

 

Специализации
Контакти

Лекарите от Отделение по ортопедия и травматология