Лекари

Резюме

Д-р Динев завършва медицина през 1988 година, започвайки специализацията си като хирург веднага след това. Професионалният му път започва в областната болница в Ямбол. Продължава да работи като хирург последователно в Трета работническа болница в София, Седемнадесета поликлиника в София, МЦ „Бодимед“, МБАЛ „Пирдоп“. Междувременно е бил ръководител и управител на част от тези медицински заведения.

Д-р Динев има специалицзации по дебелочревна и жлъчно-чернодробна хирургия, участвал е в конгреси, семинари и конференции, както в България и чужбина.

Специализации
Контакти