Лекари

Резюме
Д-р Първан Войнов завършва медицина през 2008г. в Медицински университет - Пловдив. Притежава специалност по „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“ от 2015г. Научните и клинични интереси на Д-р Първан Войнов са в областта на лечението на вродени и придобити лицеви дефекти, съдови аномалии, реконструктивна хирургия след травми и онкологични операции. Участва в научно-изследователски проект за създаване на регистър и база данни на пациентите с вродени лицеви аномалии. През 2014г. е сертифициран от Лазерен център към МУ – Пловдив за работа с Er:YAG и диодни лазери. Автор и съавтор на публикации в български и международни научни списания в т.ч. и с импакт фактор. Участвал е в национални и международни конгреси по пластично-възстановителна и естетична хирургия.
Езици: английски, френски 
Специализации

По време на специализацията си преминава обучение по пластична и краниофациална хирургия в УМБАЛ „Св. Георги“ Пловдив. 

Контакти

Лекарите от Отделение по пластично-възстановителна и естетична хирургия