Отделение по вътрешни болести

Модерно отделение с опитни специалисти

Отделението по вътрешни болести е с трето ниво на компетентност. Разполага с 15 болнични легла, от които 10 за пулмология и фтизиатрия и 5 за нефрология.

В отделенението работят трима специалисти по вътрешни болести и пневмология и фтизиатрия, и двама със специалност нефрология. Екипът на Вътрешно отделение осигурява висококвалифицирано медицинско обслужване на болни с белодробни и бъбречни проблеми по клинични пътеки. Диагностицират се и се лекуват всички остри, обострени и хронични вътрешни заболявания с комплицирано протичане, при които се прилагат инвазивни и неинвазивни диагностични процедури и интензивни терапевтични такива. Водещо в терапевтичната дейност са световните, европейски и национални консенсуси.

Лекарите от Вътрешно отделение непрекъснато повишават следдипломната си квалификация чрез участие в разнообразни форми на научни събития и публикации.

 

ЦЕНОРАЗПИС:

Абдоминална ехография (черен дроб, жлъчка, бъбреци, пикочен мехур)

 

40,00 лв.

Абдоминална ехография на ЛОС (пик. отделителна система)

 

30,00 лв.

ФИД

 

15,00 лв.

ФИД с бронходилатация

 

20,00 лв.

Преглед + Ехография

 

60,00 лв.

Преглед + ФИД

 

40,00 лв.

Проба Манту с отчитане от пулмолог

 

15,00 лв.

Апаратура

Отделението разполага с апаратура за функционално изследване на дишането. Работи в тясно сътрудничество с отделението по Образна диагностика, Микробиологичната лаборатория и Клинична лаборатория.

Контакти

Свържете се с нас!