Отделение по ортопедия и травматология

Модерно отделение с опитни специалисти

Отделението по ортопедия и травматология е с трето ниво на компетентност и разполага с 10 болнични легла. Екипът е компетентен и подготвен за лечението на целия спектър травматологични заболявания, като отделението разполага и с най-съвременна техника и инструментариум.

Оборудвана е операционна зала за артроскопски асистирани техники за възстановяване на:

  • предна кръстна връзка;
  • менискуси;
  • колатерални коленни връзки;
  • нестабилно колянно капаче;
  • нестабилна раменна става;
  • увреди на раменния маншон;
  • акромиоклавикуларна става;
  • глезенна нестабилност;
  • увреди на китковата става;
  • увреди на глезенната става.

В обхвата на възможностите на отделението се включват протезирането на големи и малки стави, реконструктивната хирургия при зле лекувани счупвания, ходилна патология.

Поликлиничната ортопедия предлага възможност за ранно разпознаване и амбулаторно лечение на разнообразни заболявания на опорно-двигателния апарат при използването на ултразвукова диагностика и подвижен рентгенов апарат.

 

 

Контакти

Свържете се с нас!
Съгласен съм с условията за използване на сайта.