Отделение по ортопедия и травматология

Модерно отделение с опитни специалисти

Отделението по ортопедия и травматология е с трето ниво на компетентност и разполага с 10 болнични легла. Екипът е компетентен и подготвен за лечението на целия спектър травматологични заболявания, като отделението разполага и с най-съвременна техника и инструментариум.

Оборудвана е операционна зала за артроскопски асистирани техники за възстановяване на:

  • предна кръстна връзка;
  • менискуси;
  • колатерални коленни връзки;
  • нестабилно колянно капаче;
  • нестабилна раменна става;
  • увреди на раменния маншон;
  • акромиоклавикуларна става;
  • глезенна нестабилност;
  • увреди на китковата става;
  • увреди на глезенната става.

В обхвата на възможностите на отделението се включват протезирането на големи и малки стави, реконструктивната хирургия при зле лекувани счупвания, ходилна патология.

Поликлиничната ортопедия предлага възможност за ранно разпознаване и амбулаторно лечение на разнообразни заболявания на опорно-двигателния апарат при използването на ултразвукова диагностика и подвижен рентгенов апарат.

 

ЦЕНОРАЗПИС: 

Ехография на става – коляно, ТБС, рамо

 

30,00 лв.

Вътреставна инжекция - коляно

 

30,00 лв.

Вътреставна инжекция - ТБС

 

40,00 лв.

Вътреставна инжекция - глезен

 

30,00 лв.

Шев на малка рана – до 3 см, до подкожие

 

40,00 лв.

Обработка на рана – повърхностна

 

20,00 лв.

Гипсиране, горен крайник, под лакът

 

40,00 лв.

Гипсиране, горен крайник, над лакът – олекотен гипс

 

100,00 лв.

Гипсиране долен крайник, под коляно

 

70,00 лв.

Гипсиране, долен крайник, над коляно

 

90,00 лв.

Гипсиране, долен крайник, под коляно – олекотен гипс

 

90,00 лв.

Гипсиране, долен крайник, над коляно – олекотен гипс

 

140,00 лв.

Перкутанна стабилизация с 2 К игли, под ТВ рентгенов контрол

 

60,00 лв.

Поставяне на директна екстензия

 

40,00 лв.

Премахване на шев от рана

 

15,00 лв.

Премахване на клипси от рана

 

15,00 лв.

Наместване на луксация, с анестезия - рамо

 

300,00 лв.

Наместване на луксация, с анестезия - лакът

 

300,00 лв.

Наместване на луксация, с анестезия - глезен, ходило

 

300,00 лв.

Наместване на луксация, с анестезия - пръст

 

80,00 лв.

Локална анестезия за манипулация

 

30,00 лв.

Намесване на фрактура под ТВ рентгенов контрол

 

80,00 лв.

Мека имобилизация – раменен бандаж

 

40,00 лв.

Мека имобилизация – глезенен бандаж

 

40,00 лв.

Мека имобилизация – китков бандаж

 

20,00 лв.

Ударно-вълнова терапия

 

30,00 лв.

Отстраняване на имплант, перкутанен (за един брой)

 

30,00 лв.

Дренаж на абсцес

 

30,00 лв.

Врастнал нокът - ексцизия

 

80,00 лв.

Отстраняване на гипсова имобилизация, циркулярна

 

30,00 лв.

Екстракция на чуждо тяло, подкожно

 

40,00 лв.

Поясно-крачолен гипс

 

100,00 лв.

Поясно-крачолен гипс - олекотен

 

140,00 лв.

 

Контакти

Свържете се с нас!
Съгласен съм с условията за използване на сайта.