Отделение по образна диагностика

Модерно отделение с опитни специалисти

Образната диагностика е един от приоритетните сектори, които се развиват в "МБАЛ-Уни Хоспитал". В отделението са съчетани най-модерните апарати и индивидуалното отношение към пациентите.

Всички изследвания, проведени в отделението по образна диагностика, се обработват, разпространяват и съхраняват с помощта на PACS система, която позволява непрекъснат достъп до предходни изследвания и провеждане на сравнителна оценка. Тази система е свързана и с единната вътреболнична информационна система, даваща пълен достъп до досието на пациента и всички проведени изследвания, минали заболявания, лечение и т.н. Образите могат да бъдат дистанционно пренасяни и консултирани с референтни центрове по пътя на телемедицината.

Прегледите и консултациите в отделението се осъществяват след предварително определен час. В зависимост от сложността на обработката на получените образи и медицинския анализ, резултатите се получават в рамките на 24 часа след осъществяване на изследването.

Прилаганите методи се базират на основния принцип на радиационната защита ALARA (As Low As Reasonably Achievable) – намаляване на облъчването до разумния минимум.

Лекарите, работещи в отделението са образни диагностици с призната специалност, профилирани в различни подспециалности, работят по европейските и световни стандарти за добра медицинска практика и прилагат редица иновативни техники на изследване в отделните сфери на специалността.

 

ПЛАТЕНИ УСЛУГИ: 

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Магнитно-резонансна томография - нативна

 Код

 Цена/лв.

МРТ на главен мозък  /стандартно изследване/

92.64

300,00

МРТ на селарна област

92.65

300,00

МРТ на главен мозък  /стандартно изследване плюс артериография/

92.66

300,00

МРТ на главен мозък  /стандартно изследване плюс венография/

92.67

300,00

МРТ на главен мозък  /стандартно изследване плюс артериография и венография/

92.68

300,00

МРТ на главен мозък  /стандартно изследване плюс шиен гръбнак/

92.69

500,00

МРТ на органи и структури на шията

92.70

350,00

МРТ на гръден кош (медиастинум)

92.71

350,00

МРТ на абдомен

92.72

350,00

МРТ на абдомен плюс МРПХГ

99.68

400,00

МРТ на абдомен и таз

92.73

500,00

МРТ на малък таз

92.74

350,00

Фетален МРТ

92.75

600,00

МРТ на лицеви кости, очни булбуси, и ретробулбарни пространства, околоносни кухини, темпоромандибуларна става, темпорална кост

92.76

300,00

МРТ на стерноклавикуларни стави или раменна става , или раменна кост, или предмишница, или лакътна става, или китка, или длан и пръсти

92.77

300,00

МРТ на тазобедрена става или тазови кости, или сакроилиачни стави, или бедрена кост, или коляно, или подбедрица, или глезен, или стъпало

92.78

300,00

МРТ на двете бедра или двете подбедрици

92.79

600,00

МРТ на един сегмент /отдел/ на гръбначен стълб

92.80

300,00

МРТ на два сегмента /отдела/ на гръбначния стълб

92.81

500,00

МРТ на три сегмента

92.82

700,00

МРТ на двете млечни жлези

92.83

350,00

Магнитно-резонансна томография с констрастно усилване

 

 

МРТ на главен мозък  /стандартно изследване/

92.84

400,00

МРТ на селарна област

92.85

400,00

МРТ на главен мозък – стандартно изследване плюс интракраниални съдове с контраст

92.86

700,00

МРТ на главен мозък  /стандартно изследване плюс шиен гръбнак/ за МС

92.87

650,00

МРТ на органи и структури в шията

92.88

450,00

МРТ на абдомен

92.89

450,00

МРТ на абдомнен и таз /с контрастна материя/

92.21

600,00

МРТ на абдомен плюс урография

92.90

500,00

МРТ на малък таз

92.91

450,00

МРТ на лицеви кости, орбити, околоносни кухини, темпоромандибуларна става, темпорална кост

92.92

400,00

МРТ на стерноклавикуларни стави или раменна става , или раменна кост, или предмишница, или лакътна става, или китка, или длан и пръсти

92.93

400,00

МРТ на гръден кош

92.94

450,00

МРТ на тазобедрена става или тазови кости, или сакроилиачни стави, или бедрена кост, или коляно, или подбедрица, или глезен, или стъпало

92.95

400,00

МРТ на двете бедра

92.96

700,00

Спинална ангиография или аортография, или каротидни артерии и интракраниални съдове от Вилизиевия кръг

92.97

500,00

МР – ангиография/с контрасна материя/

92.20

500,00

МРТ на гръбначен стълб, на един отдел

92.98

400,00

МРТ на гръбначен стълб, на два отдела

92.99

600,00

МРТ на три сегмента

99.01

800,00

МРТ на двете млечни жлези

99.02

450,00

МРТ на мускулоскелетна система/с контрасна материя/

99.51

400,00

Компютърна томография

 

 

КТ на една област /нативна

99.06

180,00

КТ на главен мозък

99.03

180,00

КТ на селарна област и хипофизата или очни булбуси и ретробулбарни пространства или параназални кухини

99.04

180,00

КТ на череп с триизмерна или друга реконструкция

99.05

180,00

КТ на шия

99.06

180,00

КТ на торакс

99.06

180,00

КТ на абдомен

99.06

180,00

КТ на таз

99.06

180,00

КТ на една област (гръден кош или корем, или малък таз, или друга област)

99.06

180,00

КТ на две области различен от абдомен и таз

99.07

300,00

КТ на три области

99.08

400,00

КТ на четири области

99.09

500,00

КТ на крайници и стави (стерноклавикуларни стави или раменна става или предмишница, или лакътна става, или китка, или пръсти или тазобедрени стави или бедрена кост, или стъпало

99.10

180,00

КТ на гръбначен стълб – един сегмент

99.11

180,00

КТ на гръбначен стълб – два сегмента

99.12

300,00

КТ на гръбначен стълб /3 сегмента/

99.13

450,00

КТ на гръбначен стълб / 1 сегмент с контрасна материя/

92.19

250,00

КТ на целия гръбначен стълб

99.13

450,00

Биопсия под КТ контрол, КТ фистулография, друга интервенция под КТ контрол

99.14

250,00

Компютърна томография с контрастно усилване

 

 

КТ на една област /с контрастна материя/

99.18

250,00

КТ с контрастно усилване на главен мозък

99.15

210,00

КТ на глава с триизмерна и друга реконструкция

99.16

210,00

КТ на селарна област и хипофиза или очни булбуси и ретробулбарни пространства или параназални кухини

99.17

250,00

КТ на шия/с контрастна материя/

99.18

250,00

КТ на торакс / с контрасна материя/

99.18

250,00

КТ на абдомен /с контрастна материя/

99.18

250,00

КТ на таз /с контрастна материя/

99.18

250,00

КТ с контрастно усилване на една област (гръден кош или корем, или малък таз)

99.18

250,00

КТ на две области с контрасно вещество

99.19

370,00

КТ на три области

99.20

470,00

КТ на четири области

99.21

570,00

КТ с контрастно усилване на гръбначен стълб – един сегмент

99.22

250,00

КТ с контрастно усилване на гръбначен стълб – два сегмента

99.23

370,00

КТ на целия гръбначен стълб

99.24

520,00

КТ на крайници и стави (стерноклавикуларни стави или раменна става , или раменна кост, или предмишница, или лакътна става, или китка, или длан и пръсти, или тазобедрена става или тазови кости, или сакроилиачни стави, или бедрена кост, или коляно, или подбедрица, или глезен, или стъпало)

99.25

250,00

Компютърна томографска ангиография (с контрастно усилване)

 

 

КТ ангиография на мозъчните съдове или на супрааорталните екстракраниални съдове

99.27

250,00

КТ ангиопулмография

99.28

250,00

КТ коронография

99.29

400,00

КТ аортография

92.18

300,00

КТ торакална аортография

99.30

300,00

КТ абдоминална аортография и клонове

99.31

300,00

КТ ангиография и крайници

99.32

300,00

КТ ангиография на супрааортални съдове и горен крайник

99.40

300,00

КТ ангиография на абдоминална аорта и долни крайници

99.33

300,00

КТ флебография на долни крайници и вена кава инфериор (директна/индиректна)

99.34

300,00

Други компютър томографски изследвания (със специална постобработка на образа)

 

 

КТ виртуална бронхоскопия

99.35

400,00

КТ виртуална колоноскопия

99.36

400,00

КТ ентероклиза

99.37

350,00

КТ на мускулоскелетна система

92.27

180,00

Мамографски и рентгенови изследвания

 

 

Мамография /в 4 проекции/

92.35

40,00

Мамография на една гърда в две равнини

92.34

20,00

Мамография /в 4 проекции + допълнителни/

92.36

50,00

Венозна урография

10.60

60,00

Ретроградна пиелография

92.37

60,00

Комбинирано изследване – рентгеноскопия на бял дроб, сърце /обзорна, крайници, меки тъкани, за чуждо тяло / с графия

92.38

45,00

Други рентгенови изследвания под скопичен контрол

99.59

35,00

Фистулография

99.60

60,00

Иригография

06.39

60,00

Хранопровод, стомах и дуоденум

06.37

45,00

Контрасно изследване на хронопровод с BaSO4

99.62

60,00

Изследване на храносмилателна система – тънки черва д. пасаж

99.47

60,00

Контрасно изследване на стомах с BaSO4

99.64

60,00

Рентгенография на бял дроб и сърце

06.30

30,00

Профилна графия на бял дроб

99.42

30,00

Лицева и профиална графия на бял дроб

92.13

40,00

Рентгенография на ребра

06.07

30,00

Рентгенография на синуси

06.04

25,00

Рентгенография на носни кости

92.02

25,00

Рентгенография на шийни прешлени

92.04

25,00

Рентгенография на шийни прешлени – в две проекции

92.05

30,00

Рентгенография на торакални прешлени

92.07

25,00

Рентгенография на торакални прешлени – в двепроекции

92.08

30,00

Рентгенография на лумбални прешлени

92.09

25,00

Рентгенография на лумбални прешлени – в две проекции

92.10

30,00

Рентгенография на сакроилиачни стави

92.11

25,00

Рентгенография на лакътна става с антебрахиум

92.41

25,00

Рентгенография на лакътна става – в повече от една проекция

92.42

30,00

Рентгенография на раменна става с хумерус антебрахиум

92.43

25,00

Рентгенография на раменна става – в повече от една проекции

92.44

30,00

Рентгенография на коленни стави

06.15

25,00

Рентгенография на коленни стави – в повече от една проекции

92.45

30,00

Рентгенография на глезенни стави

06.17

25,00

Рентгенография на глезенни стави – в повече от една проекции

92.46

30,00

Рентгенография на стъпало и пръсти

06.18

25,00

Рентгенография на стъпало и пръсти – в повече от една проекции

92.47

30,00

Рентгенография на китки

06.09

25,00

Рентгенография на китки – в повече от една проекции

99.44

30,00

Рентгенография на пръсти

06.10

25,00

Рентгенография на пръсти – в повече от една проекции

99.45

30,00

Рентгенография на череп в две равнини

92.52

30,00

Сегментни снимки на черепа

92.52

30,00

Рентгенография на таз, тазобедрени стави

06.13

30,00

Рентгенография на бедрена кост

06.14

25,00

Рентгенография на бедрена кост – в две проекции

92.54

30,00

Рентгенография на подбедрица

06.15

25,00

Рентгенография на подбедрица – в повече от една проекции

92.55

30,00

Обзорна рентгенография на корем БУМ

99.46

30,00

Цена за 1 бр. копие / допълнителен диск

92.57

5,00

Ехографски изследвания

 

 

Ехография на един орган

92.58

25,00

Ехография на органите на шията / щитовидна жлеза

99.48

40,00

Абдоминална ехография (бъбреци, жл. мехур и пътища, черен дроб, слезка и панкреас)

92.22

40,00

Ехомамография (на двете гърди)

92.61

40,00

Комбинирано изследване мамография +ехомамография на две гърди

99.49

70,00

Биопсия под ехографски контрол

99.50

200,00

Функционални и контрастни ехографски изследвания на абдомен / малък таз

99.52

150,00

Консултация/ разчитане на образно изследване от друго лечебно заведение

 

 

Рентгенова снимка

 

20,00

Скенер

 

50,00

МРТ

 

100,00

 

Видео

obrazna-thumb_231x155_crop_60fd044329
Образна диагностика

Апаратура

Отделението по Образна диагностика е мултидисциплинарно и е оборудвано с най-съвременна апаратура, включваща богат набор от модалности:

  • Магнитен резонанс (МР) Magnetom Aera - 1.5Т от най-ново поколение;
  • Компютър-томограф (КТ) Somatom Perspective - 128-срезов от последно поколение;
  • Мобилен графичен апарат Mobilet Mira с форма и украса на жираф - уникален и единствен в България;
  • Дигитален скопично-графичен апарат Luminos Fusion;
  • Дигитален мамограф Mamomat Fusion - за прецизна и най-съвременна диагностика на заболяванията на млечната жлеза.

 

 

 

 

Контакти

Свържете се с нас!
Съгласен съм с условията за използване на сайта.