Отделение по физикална и рехабилитационна медицина

Модерно отделение с опитни специалисти

Отделението по Физикална и рехабилитационна медицина е с трето ниво на компетентност съгласно медицински стандарт "Физикална и рехабилитационна медицина". Разполага с леглова база за провеждане на болнична рехабилитация при различни заболявания.

В отделението по физикална и рехабилитационна медицина се провежда:

  • функционална, включително кинезиологична диагностика;
  • физикална терапия и комплексна рехабилитация на болни с различни заболявания на централната нервна система;
  • периферна нервна система;
  • ревматологични, дегенеративни и травматични заболявания на опорно-двигателния апарат;
  • детски и вътрешни заболявания: сърдечносъдови, включително след кардиохирургична интервенция, дихателни, обменни и др.

Специалистите от отделението обслужват пациентите от другите клинични звена на болницата. Стационарът разполага с 10 легла, където се приемат пациенти за болнична рехабилитация по клинични пътеки за физиотерапия, както и срещу заплащане.

В отделението работят лекари с призната специалност по физикална и рехабилитационна медицина. Лекарите притежават допълнителна квалификация по мануална терапия, електродиагностика и електростимулация, лазертерапия и др.
Базата разполага със съвременно оборудвани с модерна апаратура сектори по електро- и светлолечение, кинезитерапия, термотерапия, водолечение, инхалационно лечение.
В отделението се извършва освен диагностично-лечебна, още консултативна и научно-изследователска дейност.

 

ЦЕНОРАЗПИС:


 

Индивидуални инхалации

 

8,00 лв.

Групова лечебна гимнастика

 

8,00 лв.

Общо укрепваща гимнастика

 

10,00 лв.

Аналитична гимнастика

 

10,00 лв.

Лечебна гимнастика със специализирани методики

 

12,00 лв.

Масаж(мануален) на цяло тяло – 40 мин.

 

40,00 лв.

Частичен масаж (крайници, гръб, яка – 15 мин.

 

15,00 лв.

Подводен масаж (водно-струев)

 

20,00 лв.

Обикновена цяла вана/с или без медикаменти/

 

15,00 лв.

Парафинолечебни или други топлинни процедури на апликация

 

8,00 лв.

Магнитотерапия с два индуктора

 

8,00 лв.

Терапия с високочестотни електро магнитни вълни на поле-радар

 

9,00 лв.

Терапия с високочестотни електро магнитни вълни на поле-УВЧ

 

9,00 лв.

Терапия със средно честотни токове - немектродин

 

8,00 лв.

Терапия с нискоч.ток - електрофореза

 

8,00 лв.

Терапия с нискоч.ток - диадинамик и диадфореза

 

8,00 лв.

Електростимулация/електрогимнастика на паретични и хипотрофични мускули - групова

 

8,00 лв.

Процедури с токове на Д'Арсонвал

 

9,00 лв.

Ултразвук на поле

 

10,00 лв.

Облъчвания със солукс - ИЧЛ

 

8,00 лв.

Снемане и отчитане на биодоза

 

3,00 лв.

Облъчвания с кварцова лампа - УВЛ

 

5,00 лв.

Лазертерапия на кожни повърхности

 

10,00 лв.

Джакузи

 

20,00 лв.

Мануална терапия

 

30,00 лв.

Контакти

Свържете се с нас!
Съгласен съм с условията за използване на сайта.