Клиника по урология

Модерно отделение с опитни специалисти

Клиниката по урология на „Уни Хоспитал“ е със стандарт трето ниво.

Дейността на клиниката има за цел комплексен подход при диагностика и лечение на урологичните заболявания с приоритет простатна жлеза.

 

 

I.Простатна жлеза:

Комплексна съвременна диагностика на простатата

 1. ПСА общ и свободен
 2. Трансректална ехография с еластография
 3. Магнитно Резонансна Томография на простатна жлеза
 4. Биопсия на простатата под трансректален ехографски контрол

Комплексно лечение на простатната жлеза

При карцином – рак – на простатата:

 1. Лапароскопска /ендоскопска/ екстраперитонеална радикална простатектомия със запазване на парапростатните съдовонервни снопове – ЕЕРПЕ
 2. Високодозова брахитерапия на простатата при рак на простатата – в отделение по Лъчелечение
 3. Перкутанна лъчетерапия на простатата при рак на простатата – в отделение по Лъчелечение

При ДПХ – аденом – на простатата:

 1. Лапароскопска аденомектомия при голям обем простатна жлеза
 2. Трансуретрално лечение на простатата – монополярна и биполярна

 

 II.Пикочен мехур

 1. Трансуретрална резекция на тумори на пикочен мехур – ТУР - монополярна и биполярна
 2. Трансуретрално лазерно разбиване на камъни в пикочния мехур
 3. Трансуретрално механично разбиване на камъни в пикочен мехур
 4. Други операции на пикочен мехур

 

 III.Диагностика и лечение на бъбречни заболявания

 1. Коремна ехография
 2. Венозна урография
 3. Компютърна томография и магнитно резонансна томография
 4. Ретроградна уретеропиелография
 5. Операции при вродени аномалии на пикочните пътища – пикочен мехур, уретер и бъбрек
 6. Лазерно разбиване на камъни в уретер и бъбречно легенче
 7. Лапароскопска операция за киста на бъбрека

 

Екипът на клиниката извършва и диагностика и лечение на деца.

В Клиниката се извършват диагностика и лечение по всички урологични клинични пътеки от НРД по Здравната каса.

 

ЦЕНОРАЗПИС: 

Абдоминална урологична ехография

 

30,00 лв.

Трансректална ехография

 

30,00 лв.

Урофлоуметрия

 

60,00 лв.

Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур: стадии Т1-3, N0-2, M0-1

 

900,00 лв.

Трансуретрална резекция при АПХ – малка по обем

 

1 200,00 лв.

Трансуретрална резекция при АПХ – голяма по обем

 

1 600,00 лв.

Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика – до 2 дни

 

300,00 лв.

Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – ендоскопски методи за лечение

 

1 000,00 лв.

Катетеризации - уретрални

 

 

- на мъж – без осигуряване на катетър

 

20,00 лв.

- на мъж – с осигуряване на катетър

 

25,00 лв.

- на жена – без осигуряване на катетър

 

20,00 лв.

- на жена – с осигуряване на катетър

 

25,00 лв.

Биопсия на простата

 

150,00 лв.

Цистоскопия с локална анестезия

 

120,00 лв.

Операции при заболявания на пикочния мехур

 

 

Трансуретрална резекция на тумори на пикочния мехур

 

1 000,00 лв.

Парциална резекция на пикочния мехур

 

900,00 лв.

Радикална цистопростатектомия с чревна или кутанна деривация на урина

 

3 500,00 лв.

Трансуретрално почистване на пикочния мехур

 

600,00 лв.

Уретрална меатотомия

 

100,00 лв.

Дилатация на уретера

 

100,00 лв.

Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

 

600,00 лв.

Консервативно лечение на възпалителни заболявания на мъжките полови органи

 

550,00 лв.

Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища

 

1 800,00 лв.

Операции при заболявания на простатната жлеза

 

 

Радикална простатектомия

 

3 500,00 лв.

Оперативна аденомектомия

 

1 800,00 лв.

Биопсия на простатната жлеза под ехографски контрол

 

180,00 лв.

Операции при заболявания на бъбрека и уретера

 

 

Нефректомия при тумор на бъбрека

 

3 000,00 лв.

Нефроуретеректомия

 

3 500,00 лв.

Нефректомия при пионефроза

 

3 000,00 лв.

Нефролитотомия

 

3 000,00 лв.

Пиелолитотомия и уретеролитотомия

 

1 500,00 лв.

Пластика на легенчето

 

2 000,00 лв.

Реинплантация на уретера в пикочния мехур

 

1 800,00 лв.

Нефростома – перкутанна или дефинитивна

 

860,00 лв.

Фиксиране на еретерална протеза или катетър

 

1 000,00 лв.

Операции при заболявания на уретрата

 

 

Пластично-реконструктивни при структури на уретрата

 

1 000,00 лв.

Пластично-реконструктивни при хипоспадания

 

1 200,00 лв.

Ендоскопска уретротомия

 

650,00 лв.

Операции при заболявания на пениса

 

 

Ампутация при карцином на пениса

 

1 000,00 лв.

Пластика при корпус алиенум

 

1 600,00 лв.

Циркумцизия, дорзумцизия, френулотомия

 

300,00 лв.

Операции при заболявания на тестисите и скротума

 

550,00 лв.

Операции при инконтиненция на урината

 

1 000,00 лв.

Оперативни процедури върху мъжка полова система

 

500,00 лв.

Ендоскопски процедури при обструкции на долните пътища

 

450,00 лв.

Диагностична цистоскопия

 

150,00 лв.

Лапароскопска простатектомия

 

3 500,00 лв.

 

Албуми

operation_230x155_crop_b1db3764f9
Клиника по урология

Контакти

Свържете се с нас!
Съгласен съм с условията за използване на сайта.