Клиника по нервни болести

Модерно отделение с опитни специалисти

В клиниката по нервни болести на "Уни Хоспитал" се извършва съвременна диагностика и лечение на заболявания на централната и периферна нервна система: мозъчно-съдови, дегенеративни, демиелинизиращи, деменции, епилепсия, световъртеж, различни форми на главоболие, радикулити, плексити, полиневропатии, болки в гърба и дискова болест, невралгии, неврити, нарушение на вегетативната нервна система, невротични състояния и други. Разкрити са 20 легла, 5 от които интензивни.

Клиниката разполага със съвременна апаратура за рутинни и високоспециализирани изследвания на нервната система: 32-канален електроенцефалограф, окомплектован с  видео-ЕЕГ и полиграфия, електромиограф, дуплекс-сонограф с възможност за ултразвукова ангиография и функционална образна диагностика.

В клиниката се осъществява още консултативна, експертна и научно-изследователска дейност в  неврологията и граничните ѝ области в медицината.

Екипът на клиниката се състои от невролози със сертификати по основните високоспециализирани дейности и се ръководи от доц. д-р Ирена Велчева, д.м.

 

ЦЕНОРАЗПИС:

Ултразвукова диагностика на нервната система /включва екстракраниални мозъчни артерии и интракраниални мозъчни артерии /

 

90,00 лв.

Ултразвукова диагностика на екстракраниалните мозъчни артерии

(Екстракраниална дуплекс сонография)

 

50,00 лв.

Ултразвукова диагностика на екстракраниалните мозъчни артерии с измерване на дебелина и еластичност на съдовата стена

 

80,00 лв.

Ултразвукова диагностика на интракраниалните мозъчни артерии

 

40,00 лв.

Треморограма

 

50,00 лв.

Електроенцефалография (ЕЕГ)

 

40,00 лв.

Електромиография (ЕМГ)

 

50,00 лв.

 

Контакти

Свържете се с нас!
Съгласен съм с условията за използване на сайта.