Клиника по гръдна хирургия

Модерно отделение с опитни специалисти

Отделението е с трето ниво на компетентност и разполага с 10 болнични легла. В него се извършват рутинно всички открити, ендоскопски и видео-асистирани (безкръвни) оперативни намеси и манипулации при възрастни.

 

Клиниката по Гръдна хирургия работи по Здравна каса

 

Основни дейности на клиниката:

 

1.Лечебно-диагностична дейност

1.1. Хирургично лечение на доброкачествени и злокачествени заболявания на бял дроб,

1.2. Хирургично лечение на медиастинални тумори и кисти,

1.3. Хирургично лечение на заболяванията и деформациите на гръдната стена,

1.4. Медиастинална хирургия,

1.5. Хирургично лечение на заболявания  на диафрагмата

1.6. Видеоторакоскопска /миниинвазивна/ хирургия,

1.7. Заболявания на плеврата и плеврални изливи,

1.8. Лечение на гръдни травми,

1.9. Хирургично лечение на заболявания на щитовидната жлеза

1.10. Диагностика и лечение - мултидисциплинарно поведение, включващо превенция, ранна диагностика и лечение на високорисковите случаи на пациентките с доброкачествени заболявания и карцином на гърдата.

1.11. Оценка на риска от последващ карцином с /нисък, повишен, много висок/ и последващо поведение;

1.12. Пълен обем операции при карцином на млечната жлеза;

1.13. Биопсия на сентинелни /стражеви/ лимфни възли;

 

Специфични оперативни интервенции, които предлага клиниката:

 • Резекции на белия дроб при онкологични заболявания
 • Операции на медиастинума – биопсия и екстирпация на неоплазми, медиастинална лимфаденектомия, медиастинотомия и медиастиноскопия.
 • Миастения гравис – комплексно лечение включителвно открита и видеоторакоскопска тимектомия
 • Оперативно лечение на вродени деформации на гръдната стена -  реконструкция на пектус екскаватум, пектус каринатум, както и лечението на травматичния гръден капак. 
 •  Ендоскопски процедури с флексибилна и ригидна оптика върху трахео-бронхиалното дърво
 • Видеоторакоскопска диагностика и лечение на заболяванията в гръдния кош;
 • Видеоторакоскопско лечение на спонтанния пневмоторакс и булозния емфизем;
 • Биопсия на шийни, медиастинални и аксиларни лимфни възли.
 • Корекции при синдром на горната торакална апертура.
 • Видеоторакоскопска симпатектомия при съдови заболявания на горните крайници;
 • Видеоторакоскопска спланхницектомия при карцином на панкреаса;
 • Видеоторакоскопска фенестрация на перикарда при големи перикардни изливи
 • Видеоторакоскопска плевродеза при рецидивиращи плеврални изливи
 • Разширени операции при доброкачествени и злокачествени образования на щитовидната жлеза
 • Оперативно лечение на ретростернални и рецидивни струми
 • Органосъхраняващи и радикални операции на млечната жлеза при карцином. Реконструктивни операции на гърдата.
 •  

 

Основни проблеми, които решава клиниката по гръдна хирургия:

 

 • Хирургия на бял дроб
 • Онкологични заболявания в торакалната област
 • Заболявания на тимуса
 • Вродени аномалии и деформации на гръдната стена
 • Функционални вегетативни заболявания на горните крайници
 • Торакоскопски диагностични и лечебни интервенции
 • Торакоскопски палиативни интервенции при онкологично болни.
 • Гръден травматизъм
 • Заболявания на млечната жлеза
 • Заболявания на щитовидната жлеза

 

Собствена апаратура, с която разполага клиниката:

 

 • Торакоскопска апаратура – пълен комплект
 • Медиастиноскопска апаратура – пълен комплект
 • Ехомамограф последно поколение на Сименс
 • Апаратура за трансбронхиална ехография и биопсия на медиастинални структури (EBUS)
 • Мобилен рентгенов апарат
 • Мобилен аспирационен апарат
 • ЕКГ – апарат
 • Стационарна аспирационна система в стаите за следоперативно лечение на болни
 • Стационарна система за кислород в стаите за следоперативно лечение на болни

 

В клиниката работят проф. Веселина Михайлова, детски гръден хирург, сертифицирана за гръдни операции при деца, и националният консултант по гръдна хирургия проф. Данаил Петров.

 

ЦЕНОРАЗПИС:

Ехография на млечна жлеза и гръдна стена

 

50,00 лв.

Щанцова биопсия на гърда + стойността на иглата

 

50,00 лв.

Инцизия на млечна жлеза

 

50,00 лв.

Плеврална пункция

 

90,00 лв.

Тръбна торокостомия /плеврален дренаж/

 

728,00 лв.

Медиастинотомия, дренаж

 

728,00 лв.

Диагностична торакотомия/вътрешен сърдечен масаж

 

1 213,00 лв.

Торакотомия с почистване на хемоторакс

 

1 820,00 лв.

Самостоятелна резекция на ребро

 

728,00 лв.

Самостоятелно резициране на съседни ребра

 

970,00 лв.

Резекция на шийно или първо ребро

 

1 213,00 лв.

Торопластика

 

3 032,00 лв.

Едностранна плевректомия самостоятелно

 

1 820,00 лв.

Плевректомия с резекция на перикард/диафрагма

 

2 062,00 лв.

Декорация на бял дроб

 

3 638,00 лв.

Трансторакална операция на диафрагма

 

1 820,00 лв.

Атипична резекция на бял дроб/цената е без стойността на консуматива/

 

2 183,00 лв.

Разширена резекция на бял дроб/гръдна стена/  / цената е без стойността на консуматива/

 

2 183,00 лв.

Лобектомия и/или пулмонектомия / цената е без стойността на консуматива/

 

2 426,00 лв.

Сегментарна белодробна резекция / цената е без стойността на консуматива/

 

2 668,00 лв.

Лобектомия със сегментарна резекция / цената е без стойността на консуматива/

 

3 638,00 лв.

Билобектомия / цената е без стойността на консуматива/

 

2 426,00 лв.

Стернохондропластика при вродени деформации на гръден кош/ цената е без стойността на консуматива/

 

3 638,00 лв.

Радикална пулмектомия с интерперикардиално лигиране / цената е без стойността на консуматива/

 

4 245,00 лв.

Трахеобронхиални реконструктивни операции

 

4 245,00 лв.

Трахеобронхиални пластики

 

4 608,00 лв.

Оперативно отваряне или отстраняване на каверни/абсцеси на бял дроб

 

3 638,00 лв.

Стернотомия, тимектомия

 

1 820,00 лв.

Трансплеврално отстраняване на медиастинален тумор / цената е без стойността на консуматива/

 

2 426,00 лв.

Видеоторакоскопска симпатектомия / цената е без стойността на консуматива/

 

1 820,00 лв.

Видеоторакопска биопсия / цената е без стойността на консуматива/

 

1 455,00 лв.

Видеоторакоскопска тимектомия / цената е без стойността на консуматива/

 

3 032,00 лв.

Торакоскопия – диагностична / цената е без стойността на консуматива/

 

970,00 лв.

Торакоскопия при травма на гръден кош / цената е без стойността на консуматива/

 

1 820,00 лв.

Едностранна торакоскопска плевректомия самостоятелно  / цената е без стойността на консуматива/

 

2 426,00 лв.

Торакоскопска плевректомия с резекция на перикард/диафрагма

 

2 426,00 лв.

Торакоскопска  декортикация на бял дроб / цената е без стойността на консуматива/

 

4 245,00 лв.

Торакоскопска операция на диафрагма / цената е без стойността на консуматива/

 

2 426,00 лв.

Торакоскопски операции на бял дроб/атипични резекции/енуклеации / цената е без стойността на консуматива/

 

2 790,00 лв.

Торакоскопско отстраняване на медиастинален тумор / цената е без стойността на консуматива/

 

3 638,00 лв.

Мастектомия с аксиларна лимфна дисекция

 

1 800,00 лв.

Екстирпация на фиброаденом, секторална резекция

 

500,00 лв.

Ехомамография 3D

 

85,00 лв.

Превръзка+обработка на рана

 

50,00 лв.

Леглоден за здравнонеосигурен пациент

 

400,00 лв.

 

Албуми

thorasic2_230x155_crop_b82de4cbff
Отделение по гръдна хирургия

Апаратура

 • Торакоскопска апаратура – пълен комплект
 • Медиастиноскопска апаратура – пълен комплект
 • Ехомамограф последно поколение на Сименс
 • Апаратура за трансбронхиална ехография и биопсия на медиастинални структури (EBUS)
 • Мобилен рентгенов апарат
 • Мобилен аспирационен апарат
 • ЕКГ – апарат
 • Стационарна аспирационна система в стаите за следоперативно лечение на болни
 • Стационарна система за кислород в стаите за следоперативно лечение на болни

 

Контакти

Свържете се с нас!
Съгласен съм с условията за използване на сайта.