Обяви

МБАЛ „Уни Хоспитал“-Панагюрище търси да назначи медицински сестри в клиника по урология

МБАЛ „Уни Хоспитал“-Панагюрище търси да назначи медицински сестри в клиника по урология МБАЛ „Уни Хоспитал“-Панагюрище търси да назначи медицински сестри в клиника по урология
МБАЛ „Уни Хоспитал“-Панагюрище търси да назначи медицински сестри в клиника по урология

МБАЛ „Уни Хоспитал“-Панагюрище търси да назначи медицински сестри в клиника по урология

Като работодател, ние се стремим да осигуряваме привлекателни условия за работа на служителите си.

Присъединявайки се към нашата болница, вие ставате част от екип, в който всеки от нас дава всичко от себе си, в името на това да предоставим най-добрите грижи на нашите пациенти и да изпълним мисията на нашата болница.

 

Изисквания:

  • Опит в отделение/клиника по урология е предимство;
  • Комуникационни умения;
  • Работа в екип;
  • Допълнителната квалификация е предимство.

Ние Ви предлагаме:
• Много добри условия на работа;
• Възможност за усъвършенстване и професионално развитие;
• Атрактивно заплащане – трудов договор;
• Работа в млад и динамичен екип.

Необходими документи:

  • Копие от диплома за завършено образование;
  • CV;
  • Мотивационно писмо.

За кандидатстване и информация:

 uni@unihospitalbg.com;  тел. 0357/88 531

 

МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД Ви информира, че част от доброволно предоставените по настоящата обява данни са лични и попадат под специален режим на защита по смисъла на Регламент 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани за постигане на законово позволени цели, свързани с настоящата обява, както и за реализиране на законните интереси на администратора на личните данни. МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД АД обработва, съхранява и използва доброволно предоставените лични данни в рамките на законово уредените срокове, като гарантира тяхната сигурност и опазване в тайна. Информираме Ви, че МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД предоставя личните данни на държавни органи и институции, или трети лица, когато има такова задължение по силата на закон, или е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в подбор и за евентуалното, бъдещо учредяване на трудово правоотношение. При спазване на вътрешните правила на „МБАЛ „Уни Хоспитал“ ООД имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, право да бъдете заличен, както и имате право да възразите срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите лични данни за различни от тук посочените цели.

 

Назад към всички