Обяви

„Асарел Панагюрище Здраве“ АД търси да назначи Ръководител на Аптека

„Асарел Панагюрище Здраве“ АД търси да назначи Ръководител на Аптека „Асарел Панагюрище Здраве“ АД търси да назначи Ръководител на Аптека
„Асарел Панагюрище Здраве“ АД търси да назначи Ръководител на Аптека

Като работодател, ние се стремим да осигуряваме привлекателни условия за работа на служителите си.

 

Изисквания:

-Висше образование – Магистър-фармацевт;
-Много добра компютърна грамотност;
-Отлични комуникативни и професионални умения;
-Желание за дългосрочна съвместна работа;

 

Ние Ви предлагаме:
• Много добри условия на работа;
• Възможност за усъвършенстване и професионално развитие;
• Атрактивно заплащане – трудов договор;
• Работа в динамичен екип.

Необходими документи:
-Копие от диплома за завършено образование за Магистър-фармацевт;

-CV;
-Мотивационно писмо;

-Удостоверение за редовно членство в БФС.

 

           

За кандидатстване и информация: m.mihova@asarel-health.eu,  тел. 0357/88 537

„Асарел Панагюрище Здраве“ АД Ви информира, че част от доброволно предоставените по настоящата обява данни са лични и попадат под специален режим на защита по смисъла на Регламент 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани за постигане на законово позволени цели, свързани с настоящата обява, както и за реализиране на законните интереси на администратора на личните данни. „Асарел Панагюрище Зраве“ АД обработва, съхранява и използва доброволно предоставените лични данни в рамките на законово уредените срокове, като гарантира тяхната сигурност и опазване в тайна. Информираме Ви, че „Асарел Панагюрище Здраве“ АД предоставя личните данни на държавни органи и институции, или трети лица, когато има такова задължение по силата на закон, или е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в подбор и за евентуалното, бъдещо учредяване на трудово правоотношение. При спазване на вътрешните правила на „Асарел Панагюрище Здраве“ АД имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, право да бъдете заличен, както и имате право да възразите срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите лични данни за различни от тук посочените цели.                                            

 

 

Назад към всички